អ្វីទៅជា Marketing 4.0?​​​​បិតា​​​មាឃីធីង លោក Philip Kotler ពោល​ថា៖ «ការ​ធ្វើ​ទីផ្សារ​មិន​មែន​ជា​សិល្បៈ​នៃ​ការ​ស្វែង​រក​នូវ​មធ្យោបាយ​ដ៏​ឆ្លាតវៃ​ដើម្បី​លក់​នូវ​អ្វី​​ដែល​អ្នក​បង្កើត​បាននោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​វា​ជា​សិល្បៈ​នៃ​ការ​បង្កើត​នូវ​គុណតម្លៃ​សម្រាប់​អតិថិជន​ពិតៗ-Marketing is not the art of finding clever ways to dispose of what you make. It is the art of creating genuine customer value.”។ លោកក៏បានបន្តទៀតថា៖ ក្នុង​រយៈពេល​ជាង​ ៦០​ឆ្នាំ​មក​នេះ​ ការ​ធ្វើ​ទីផ្សារ​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ពី​​ការ​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​ផលិតផល product-centric (Marketing 1.0) ​ទៅ​ជា​ការ​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​អតិថិជន consumer-centric (Marketing 2.0) ហើយ​ក្រោយ​មក​ទៀត​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​មនុស្ស​ human-centricity ដែល​ជា​ការ​ថ្លឹង​ថ្លែងរវាង​ប្រាក់​ចំណេញ​ដែល​ទទួល​បាន និង​ការ​គិត​ពី​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​មក​លើ​សង្គម (Corporate Responsibility)​Marketing 4.0 គឺ​ជា​ដំណាក់​កាល​ចុង​ក្រោយ​ដែល​និយាយ​អំពីការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ពី​ការ​ធ្វើ​តាមប្រពៃណី ទៅ​ជា​ឌីជីថល និង​ជា​ការ​ច្របាច់បញ្ចូល​គ្នា​រវាង​អន្តរកម្ម​តាមបែប​ឌីជីថល និង​តាម​បែប​មិន​មែន​ឌីជីថល រវាង​អតិថិជន និង​ក្រុមហ៊ុន។ នៅ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​តាម​បែប​ឌីជីថល វា​កាន់​តែ​មាន​លក្ខណៈ​ចម្រុះ​ទៅ​ទៀត​លើ​ការ​ធ្វើ​ទីផ្សារ។ មិនទាន់អស់ទេ បើចង់ជ្រាបច្បាស់ជាងនេះទៀត នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៩ ខាងមុខនេះ BizKhmer និង Elite Biz បានបង្កើតវគ្គសិក្សាខ្លីមួយឡើងដែលស្តីអំពី "Marketing 4.0 " របស់បិតាមាឃីតធីង លោក Philip Kotler នេះឯងតែម្តង។  មានខ្លឹមសារ​សំខាន់ៗជាច្រើនដែល​ត្រូវ​ផ្ដោតនោះ​រួម​មាន៖ 1. និយមន័យ​ទូទៅ (Definition) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 2. អ្វីទៅជា Marketing 4.0 ? 3. ការវិវត្តន៍នៃ ទម្រង់ 4 P’s ជា 4 C’s 4. Integrating Digital and Traditional Marketing 5. ការជះឥទ្ធិពលនៃ ឌីជីថល 6. ការវិវត្តន៍នៃ 4 A’s to 5 A’s 7. យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារដោយប្រើ (O3) ដែលហៅថា The O Zone 8. Marketing Productivity Metrics 9. បច្ចេកទេស SOV & TOMA 10. ទម្រង់ផ្សេៗទៀត រួមផ្សំជាមួយនឹង ឧទារហណ៍ជាក់ស្តែង ។   តម្លៃសំបុត្រ ត្រឹមតែ 79 ដុល្លារ​តែប៉ុណ្ណោះ ផ្តល់ជូន កាហ្វេ អាហារសម្រន់ អាហារថ្ងៃត្រង់ វិញ្ញាបណ្ណបត្របញ្ជាក់ការចូលរួម ជាពិសេស ទទួលបានការប្រឹក្សាយោប់ល់ផ្សេៗជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកទីផ្សារផ្ទាល់គឺ ស្ថាបនិក BizKhmer និង Elite Biz លោក យ៉ន សុភារិត ។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួមឥឡូវនេះ តាមរយៈ៖  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8fbvvaFquqf8kzI4-AgLRNYmI1ZAh_W7kOP-hCnipeXoV8g/viewform ឬ 010 539 639។