លោក ​Albert Einstein ៖«បើ​អ្នក​មិន​ដែល​មាន​កំហុស បាន​ន័យ​ថា​អ្នក​មិន​ដែល​សាកល្បង​អ្វី​​ថ្មី​ទេ»​« បើអ្នកមិនដែលមានកំហុស បានន័យថាអ្នកមិនដែលសាកល្បងអ្វីថ្មីទេ»។ នេះគឺជាបណ្ដាំដ៏មានន័យបំផុត របស់លោក Albert Einstein ជាបិតារូបវិទ្យា និងជាទស្សនវិទូដ៏ល្បីមួយរូបសញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់។ លោកចង់ដាស់តឿន ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាថា អ្នកនឹងមិនមានកំហុសឡើយ ប្រសិនបើអ្នកមិនដែលសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងជីវិត។ មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានកំហុស ហើយកំហុសនោះកើតមានឡើង ដោយសារតែការសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីៗ ព្រោះថា អ្នកមិនអាចរស់នៅក្នុងសង្គម ដោយមិនដឹងពីអ្វីថ្មីៗ ដែលគ្រប់គ្នាកំពុងជួបប្រទះនោះទេ។ កុំព្យាយាម ធ្វើឲ្យខ្លួន ឯងក្លាយជាកង្កែបក្នុងអណ្ដូង ដោយសារតែការខ្លាចមានកំហុសអី៕

ប្រែសម្រួល៖ ព្រំ សុវណ្ណកណ្ណិកា ប្រភព៖ 1quotes.org

X
5s