លោក​ Morihei Ueshiba​ ៖​ ការបរាជ័យគឺជាជំហានទៅរកភាពជោគជ័យ រាល់កំហុសសុទ្ធតែជាមេរៀន​«ការបរាជ័យគឺជាជំហានទៅរកភាពជោគជ័យ រាល់កំហុសសុទ្ធតែបង្រៀនយើងអ្វីមួយ»។ នេះជាពាក្យរបស់លោក Morihei Ueshiba ដែលជាអ្នកជំនាញ់ផ្នែកក្បាច់គុនដ៏ល្បីរបស់ជប៉ុន។ អ្នកដែលជួបការបរាជ័យប្រាកដយល់ស្របនឹងឃ្លាមួយនេះ ពីព្រោះថាការបរាជ័យគឺជាកន្លែងដែលពួកគេហ្វឹកហាត់នឹងបង្រៀន។ ការបរាជ័យគឺជាសកម្មភាពមួយ។ អ្នកមិនអាចបរាជ័យទេប្រសិនជាអ្នកមិនសាកល្បង។ ហើយអ្នកក៏មិនជោគជ័យដែរ។ ម៉្យាងវិញទៀត ប្រសិនជាអ្នកយកពេលទៅសិក្សាហេតុអ្វីបានជាអ្នកបរាជ័យ អ្នកនឹងទទួលបានមេរៀនដែលមានតម្លៃដែលលុយមិនអាចទិញបាន។ ដូច្នេះហើយឈប់មើលការបរាជ័យក្នុងផ្លូវអាក្រក់តទៅទៀត។

ប្រែសម្រួល៖ អឹុង មួយយូ
ប្រភព៖ www.the-career-forge.com

X
5s