ប្រទេស​ដៃគូ​ទាំង​១៥​ដែល​នាំ​ចូល​ផលិត​ផល​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០១៥ នេះ ចក្រភពអង់គ្លេសបាននាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនរហូតមានតម្លៃដល់ ៤៦០,១ ពាន់លានដុល្លារដែលគិតជាភាគរយទូទាំងពិភពលោកសរុប ២,៥% នៃការការនាំចេញ ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដៃគូរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបាននាំផលិតផលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចូលប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥នេះ៖ ១) សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ៦៦,៥ ពាន់លានដុល្លារ (១៤,៥%) ២) ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់៖៤៦,៤ពាន់លានដុល្លារ (១០,១%) ៣) ប្រទេសស្វីស៖ ៣២,២ពាន់លានដុល្លារ (៧%) ៤) ប្រទេសចិន៖ ២៧,៧ពាន់លានដុល្លារ (៥,៩%) ៥) ប្រទេសបារាំង៖ ២៧ពាន់លានដុល្លារ (៥,៩%) ៦) ប្រទេសហូឡង់៖២៦,៦ពាន់លានដុល្លារ (៥,៨%) ៧) ប្រទេសអៀរឡង់៖ ២៥,៥ពាន់លានដុល្លារ (៥,៥%) ៨) ប្រទេសបែលហ្សិក៖ ១៧,៨ពាន់លានដុល្លារ (៣,៩%) ៩) ប្រទេសអេស្ប៉ាញ៖ ៣១,‌១ពាន់លានដុល្លារ (២,៨%) ១០) ប្រទេសអ៊ីតាលី៖១២,៩ពាន់លានដុល្លារ (២,៨%) ១១) សហព័ន្ធអារ៉ាបរួម៖ ១០,៣ពាន់លានដុល្លារ (២,៥%) ១២) ហុងកុង៖ ៩,៦ពាន់លានដុល្លារ (២,១%) ១៣) កូរ៉េខាងជើង៖ ៧ពាន់លានដុល្លារ (១,៥%) ១៤) អារ៉ាបប៊ីសាអូឌីត៖ ៦,៧ពាន់លានដុល្លារ (១,៥%) ១៥) ប្រទេសស៊ុយអែត៖ ៦,៦ពាន់លានដុល្លារ (១,៤%)៕ ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.worldstopexports.com
X
5s