​​ប្រទេស​ដែល​នាំ​ចេញ​ផលិតផល​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ការនាំចេញនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទាំងអស់មាន ទឹកប្រាក់សរុប ៤១ ៦៩៥ ៦០៩ ០០០ នៅកំឡុងឆ្នាំ ២០១៤ ដែលមានកំណើនយ៉ាងច្រើនដែលគិតជាភាគរយទៅស្មើនឹង ២៣% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១០។ ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសដែលមានការនាំចេញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោក៖ ១) ប្រទេសចិន៖ ១៣,១៤៥,៨៦៣,០០០ ដុល្លារ ២) ប្រទេសថៃ៖ ៤,៦០៩,៨២៧,០០០ដុល្លារ ៣) ប្រទេសម៉ិកស៊ីកូ៖ ២,៨៤៤,០៩៦,០០០ដុល្លារ ៤) សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ២,៦៧២,៥៥៤,០០០ដុល្លារ ៥) ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់៖ ១,៨៣៣,១៥៥,០០០ដុល្លារ ៦) សាធារណរដ្ឋឆេក៖ ១,៦៩៨,៨៦៨,០០០ដុល្លារ ៧) ប្រទេសអ៊ីតាលី៖ ១,៦០៨,១៥០,០០០ដុល្លារ ៨) ប្រទេសជប៉ុន៖ ១,៥៣៩,៨៦៣,០០០ដុល្លារ ៩) កូរ៉េខាងត្បូង៖ ១,៤៥៩,៣៧៨,០០០ដុល្លារ ១០) ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី៖ ១,១៥២,៦៨៣,០០០ដុល្លារ៕ ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.worldstopexports.com
X
5s