ទិញម៉ូតូឬកង់បីបានសំាង ១៥លីត្រសម្រាប់អតិថិជន ៣០០នាក់ ជាមួយសេវាបង់រំលស់ងាយៗរបស់ អេ អឹម ខេ!​ថ្មីៗនេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សេវាបង់រំលស់ម៉ូតូ ឬកង់បីរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការ ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេសដល់អតិថិជនគឺទទួលបានសាំង ១៥ លីត្រភ្លាមៗ រាល់ការបង់រំលស់នៅដៃគូលក់ម៉ូតូ ឬកង់បី អេ អឹម ខេ។ ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ គឺសម្រាប់តែអតិថិជន ៣០០ នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះ។

អេ អឹម ខេ ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រភតិសន្យាពីធនាគារជាតិនៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។ សេវាបង់រំលស់ អេ អឹម ខេ ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បងតំាងពីដើមខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយមានការគាំទ្រច្រើនពីអតិថិជនព្រោះ អេ អឹម ខេ ផ្តល់ភាពងាយស្រួល សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត ផ្តល់លក្ខខណ្ឌងាយៗ ជាពិសេសមិនត្រូវការអ្នកធានា និងទ្រព្យបញ្ចាំ និងអត្រាការប្រាក់មានតម្លាភាព។ ដោយមើលឃើញពីការគាំទ្រច្រើនរបស់អតិថិជន ទើប អេ អឹម ខេ ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សេវាបង់រំលស់នេះជាផ្លូវការចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ នេះទៅ។

លោក សួន ពិសី ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ បានឱ្យដឹងថា៖ «តាមរយៈការដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បងសេវាបង់រំលស់ អេ អឹម ខេ យើងឃើញថា មានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់អតិថិជនរបស់យើង ដោយសារតែ អេ អឹម ខេ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត លក្ខខណ្ឌងាយៗ»។

លោក សួន ពិសី បានបន្ថែមដែរថា៖ «យើងផ្តល់សេវាបង់រំលស់សម្រាប់ការទិញម៉ូតូ ឬកង់បី គឺផ្តោតសំខាន់ចំពោះអតិថិជន ដែលមានបំណងយកសម្ភារៈទាំងនេះទៅបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារ ដូចជា ការរត់ម៉ូតូឌុប ឬកង់បី ឬប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀត ដែលអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលបាន។ ដូច្នេះបានយើងព្យាយាមបង្កើតនូវលក្ខខណ្ឌងាយៗ និងកំណត់អត្រាការប្រាក់សមរម្យនិងមានតម្លាភាព គឺដើម្បីឱ្យអថិជនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសាកល្បងសេវាបង់រំលស់យើង ក៏ដូចជាជួយជ្រោមជ្រែងផែនការបង្កើនប្រាក់ចំណូលពួកគេផងដែរ»។

ដើម្បីសម្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាបង់រំលស់ អេ អឹម ខេ ក៏មានដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនកន្លែង ដែលអាចឱ្យអតិថិជនជ្រើសរើសម៉ូតូ ឬកង់បី ដែលខ្លួនពេញចិត្តបាន ជាមួយេសវាបង់រំលស់ រហូតដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន ៥.០០០ ដុល្លារ និងរយៈពេលបង់រំលស់រហូតដល់ ៣ ឆ្នាំ ។

គួររម្លឹកផងដែរថា អេ អឹម ខេ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលឈានមុខគេលើវិសាលភាពប្រតិបត្តិការ និងចំនួនអតិថិជនប្រាក់កម្ចី។ គិតត្រឹមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ អេ អឹម ខេ មានអតិថិជនសរុបចំនួនជាង ៧០ ម៉ឺននាក់ ជាមួយនឹងផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីជិត ២៦០ លានដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បញ្ញើជាង ១៦៥ លានដុល្លារអាមេរិក មានការិយាល័យប្រតិបត្តិការចំនួន ១៤៩ កន្លែង និងមានភ្នាក់ងារជិត ៤.០០០ កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស។ អេ អឹម ខេ មានផលិតផល និងសេវាកម្មជាច្រើនកំពុងផ្តល់ជូនអតិថិជនដូចជា សេវាប្រាក់កម្ចី ប្រាក់សន្សំ សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុង និងក្រៅប្រទេស សេវាទូទាត់វិក្កយបត្រ ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ធនាគារចល័ត សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ ម៉ាស៊ីនដក និងដាក់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ATMs/CDMs)។