កម្មវិធី Biz & Digital Life Insurance Conference សនិ្នសិទធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​កម្មវិធី  Biz & Digital សនិ្នសិទធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដែលបានប្រារព្ធឡើងនាថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ ២០២២

នៅប្រារព្ធឡើងនៅភោជនីយដ្ឋាន ទន្លេបាសាក់ទី ២ ដែលមានការចូលរួមជាច្រើនពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន

 បណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ទីព្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិង អ្នកដឹកនាំនានាផងដែរ ក្រោមប្រធានបទ “Life Insurance Conference” under the theme “ Cross That Finish Line” ដែលត្រូវបានបកស្រាយពីវាគ្មិនកិត្តិយស

 លោក. Chan Rotha ជា នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន FWD កម្ពុជា

លោក Tola Ponlu ជា CAO នៃក្រុមហ៊ុន Manulife Cambodia. 

លោក ឆាំ ប៊ុនថេត  នៃ ក្រុមហ៊ុន Prudential Cambodia 

Mr. Veejay Madhavan, Founder & CEO of Oulbyz 

Mr. Shankar Gunanlan

បានផ្ដល់នូវគន្លឹះល្អៗជាច្រើនសម្រាប់អ្នកចូលរួមដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់អំពីធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង យល់ដឹងពីអតិថិជន ឆ្លងកាត់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០២២ នេះ។

 

 

ទន្ទឹមហ្នឹងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីក៏មានវគ្គសួរសំណួរពីសំណាក់អ្នកចូលរួមទៅកាន់វាគ្មិននិង មានការចូលរួមលេងហ្គេមដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ផងដែរ ដែលនេះកាន់តែញាំងឲ្យ អ្នកចូលរួមទាំងអស់រឹតតែមានភាពសកម្ម និងមានឱកាសកសាងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងថ្មីៗផងដែរ។

 

កម្មវិធី Biz & Digital Life Insurance Conference  ប្រារព្ធឡើងនិងរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន CheckinMe ទទួលបានការ ឧបត្ថម្ភប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពី BIZKHMER MEDIA, OOM CREATIVE MEDIAនិងALYNANA MEDIA. 

 

 

X
5s