ជីវិតនិងសង្គម

សាកលវិទ្យាល័យ​ជំនាញ​ធុរកិច្ច ២៥ ផ្ដល់​គុណភាព​អប់រំ​ល្អ​បំផុត​​

​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ គេហទំព័រ​ម​គ្គុ​ទេសន៍​សម្រាប់​និស្សិត​អន្តរជាតិ​មួយ​មាន​ឈ្មោះថា Graduate Programs.com បានធ្វើ​ការស្ទង់មតិ​ទៅលើ និស្សិត និង​អតីត​និស្សិត​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ពី​សាកលវិទ្យ...

ហេតុ​ផល​៣​យ៉ាង​ ​​ឪពុក​ម្តាយ​គ្រប់រូប​មិន​គួរ​​ទម្លាប់​ឲ្យ​លុយ​ដល់​​កូនតូចៗ​ច្រើន​ពេក​នោះ​ទេ​!​

គ្រប់​ឪពុក​ម្តាយ​ទាំងអស់​ សុទ្ធតែ​ចង់​ឲ្យ​កូនៗ​របស់​ខ្លួន​​មាន​ភាព​រីករាយ ​តាមរយៈ​លុយកាក់​ដែល​រកបាន​។ ​ក្នុង​នោះ​ មាន​ឪពុក​ម្តាយ​ច្រើន​បាន​ផ្តល់​លុយ​ជាច្រើន​ដល់​កូនៗ​របស់​ខ្លួន​ ដើម្បី​...

X
5s