​អ្នក​អាច​នឹង​មិន​ជឿ​ឡើយ​ថា វត្ថុ ៣០មុខ​នេះ​ចាប់កំណើត​ពី​ម៉ាស៊ីន​ព្រីន 3D​ពិភពលោកហាក់មានការផ្លាស់ប្ដូរ ដោយសារបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នកាន់តែមានភាពជឿនលឿន ហើយដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបានចាប់កំណើតបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចូលខ្លួនមកបំពេញតម្រូវការរស់នៅរបស់មនុស្សសព្វថ្ងៃ។ ជាក់ស្ដែងបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនព្រីន 3D ក៏កំពុងរួមចំណែកផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកផងដែរ។ គេអាចប្រើម៉ាស៊ីនព្រីន 3D ដើម្បីផលិតឧបករណ៍ពិតៗបាន ខុសប្លែកពីម៉ាស៊ីនព្រីនមុនៗដែលអាចត្រឹមតែព្រីនរូបភាពនៅលើផ្ទៃរាបប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចមិនជឿថា វត្ថុ ៣០មុខខាងក្រោមនេះ គឺផលិតដោយម៉ាស៊ីនព្រីន 3D៖

1

១) Custom Cast (រូបស្មិតកែច្នៃ)

  2

២) Neon Sugar Cubes (គូបស្ករ)

 

3

៣) Gun (កាំភ្លើង)

 

Objects made using a 3D printer

៤) Toys (ប្រដាប់ក្មេងលេង)

 

5

៥) Musical Instruments (ឧបករណ៍ភ្លេង)

 

6

៦) Ceramic Dishes (ចានសេរ៉ាមិក)

 

7

៧) A Bow Tie (បូ រឹតកអាវ)

 

8

៨) iPhone Case (ស្រោម iPhone)

 

9

៩) Couture Dresses (រ៉ូប Couture)

 

10

១០) Wood Parts (ដូចជាខ្សែកនេះជាដើម)

 

11

១១) Custom Surfboard

 

12

១២) Incredible Art (បង្កើតជាសិល្បៈ រូបអស្ចារ្យ)

 

13

១៣) Colorful (ប្លែកភ្នែក) Spinach Quiche

  14

១៤) Living Embryonic Stem Cells

 

15

១៥) Bike Helmet (មួកសុវត្ថិភាពអ្នកជិះកង់)

 

16

១៦) High-Heeled Shoes (ស្បែកជើងកែង)

 

17

១៧) Chocolate (សូកូឡា)

18

១៨) Nylon Bracelet (ខ្សែដៃនីឡុង)

 

19

១៩) Certified Pars for Military Aircraft (បំណែកនៃយន្តហោះយោធា)

 

20

២០) Prosthetic Part (ផ្នែកសម្រាប់ជំនួសសរីរាង្គ)

 

21

២១) Customized Shoe (ស្បែកជើងកែច្នៃ)

 

22

២២) Realistic Sculptures (រូបចម្លាក់ប្រាកដនិយម)

 

23

២៣) Structured Mobile

 

២៤) Replacement Ear

 

25

២៥) Wearable Art

 

26

២៦) Miniature Replica of Yourselft

 

27

២៧) Spare Parts

28

២៨) Prosthetic Duck Foot

29

២៩) More Shoes

30

៣០ Pizza

 
X
5s