កម្មវិធី​ស្មាតហ្វូន (App) ចំនួន៣ ជួយ​ឱ្យ​អ្នក​សាក​ថ្ម​ទូរស័ព្ទ​ឆាប់​ពេញ​ជាង​មុន!​ខណៈការធុញទ្រាន់របស់ម្ចាស់ស្មាតហ្វូនទាំងឡាយទៅលើបញ្ហាសាកថ្មទូរស័ព្ទ ចូលយឺតកំពុងកើតមានច្រើន ទំព័រនេះ យើងសូមបង្ហាញគន្លឹះដើម្បីឱ្យសាកថ្មឆាប់ពេញ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយទាំង៣ ខាងក្រោម ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់។

how_to_charge_your_phone_tablet_faster_thumb800

បើទោះបី ទូរស័ព្ទ និងឆ្នាំងសាកត្រូវបានផលិតតាមស្តង់ដារប្រើប្រាស់ទូទៅ មិនអាចបង្ខំល្បឿនសាកថ្មឱ្យឆាប់ពេញក៏ដោយ តែគេក៏ប្រើតិចនិកគួបផ្សំផ្សេងៗ ជួយបង្កើនល្បឿនសាកថ្មផងដែរ។ បញ្ហាដែលសាកថ្ម មិនងាយពេញអាចបណ្ដាលមកពីមូលហេតុមួយចំនួន ដែលក្នុងនោះមានដូចជា អ្នកប្រើដោតសាកថ្មមិនដោយផ្ទាល់ជាមួយរន្ធព្រីភ្លើង គឺប្រើ USB ភ្ជាប់ជាមួយ Laptop, សាកថ្មបណ្ដើរលេងទូរស័ព្ទបណ្ដើរ ឬពេលខ្លះដំណើរការកម្មវិធី (app) ជូនកាលដោតចោលហើយមិនបានបិទពន្លឺអេក្រង់ឱ្យរលត់ (turn off phone's screen) ដែលជាការខ្ចរខ្ចាយថាមពលថ្ម។ ទាំងនេះ ប្រៀបបានទៅនឹងបង់សំណាញ់រហែកចាប់ត្រីអីចឹងដែរ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្មវិធីឯកទេសជួយឱ្យសាកថ្មឆាប់ពេញទាំង៣៖ ១) Fast Charger៖ ទំហំកម្មវិធី 2.6MB ជំនាន់កម្មវិធីចុងក្រោយ v1.1 តម្រូវការជំនាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android v4.0 ឡើងទៅ ទាញយក សូមចុចត្រង់នេះ ២) Fast Charging Booster៖ ទំហំកម្មវិធី 2.7MB ជំនាន់កម្មវិធីចុងក្រោយ v1.0 តម្រូវការជំនាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android v3.0 ឡើងទៅ ទាញយក សូមចុចត្រង់នេះ ៣) Fast Charge៖ ទំហំកម្មវិធី 2.9MB ជំនាន់កម្មវិធីចុងក្រោយ v3.3 តម្រូវការជំនាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android v4.0 ឡើងទៅ ទាញយក សូមចុចត្រង់នេះ  
X
5s