ឃ្លាំង​គំនិត

គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៧ឃ្លា​ពី​ព្រះសង្ឃ​ថៃ​មួយ​អង្គ​គឺ Ajahn Chah ដែលអ្នកគួរអាន​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៧ឃ្លា​ពី​ព្រះសង្ឃ​ថៃ​មួយ​អង្គ​គឺ Ajahn Chah ដែល​បាន​រស់នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​១៩១៨​ដល់​ឆ្នាំ​១៩៩២:

គតិ​ចំនួន​១០ឃ្លា​ពី Paracelsus ដែល​ជា​គ្រូពេទ្យនិង​ជា​ទស្សនវិទូ​​ស្វីស​មួយ​រូប​នៅ​ក្នុង​សម័យកាល​ចលនា​វប្បធម៌​និង​សិល្បៈ​របស់​អាល្លឺម៉ង់​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​គតិ​ចំនួន​១០ឃ្លា​ពី Paracelsus ដែល​ជា​គ្រូពេទ្យ អ្នក​អនុវត្ត​ទស្សនវិទូ​បែប​គីមី(alchemist) ទេវវិទូ​ក្រៅ​ក្របខ័ណ្ឌ និង​ជា​ទស្សនវិទូ​ជនជាតិ​ស្វីស​មួយ​រូប​នៅ​ក្ន...

ទស្សន​ចំនួន​ ៨ ឃ្លា ដែល​អាច​ជំរុញ​សាច់ដុំ​ខួរក្បាល​របស់​អ្នក​ឲ្យ​គិត​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​អាច​ជំរុញ​សាច់ដុំ​ខួរក្បាល​របស់​អ្នក​ឲ្យ​គិត:

 

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៦ឃ្លា​ពី​បុគ្គល​ដែល​មាន​បញ្ញា​ខ្ពង់ខ្ពស់ ដែល​បង្រៀន​អ្នក​ឲ្យ​ចេះ​រស់នៅ​ជីវិត​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៦ឃ្លា​ពី​បុគ្គល​ដែល​មាន​បញ្ញា​ខ្ពង់ខ្ពស់ ដែល​បង្រៀន​អ្នក​ឲ្យ​ចេះ​រស់នៅ​ជីវិត:

ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា ពី​កវី​កំណាព្យ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​រូប​ប្រចាំ​សតវត្ស​ទី​២០ លោក T. S. Eliot​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា ពី​កវី​កំណាព្យ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​រូប​ប្រចាំ​សតវត្ស​ទី​២០ លោក T. S. Eliot ដែល​លោក​ក៏​ជា​អ្នក​និពន្ធ អ្នក​ចេញផ្សាយ...

ទស្សន​ចំនួន​១១ឃ្លា​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​កំប្លែង​ចាប់អារម្មណ៍​និង​ស៊ីជម្រៅ​របស់​កវី​កំណាព្យ​​អាមេរិក​លោក Robert Frost​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ចំនួន​១១ឃ្លា​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​កំប្លែង​ចាប់អារម្មណ៍​និង​បង្កប់​នូវ​អត្ថន័យ​ស៊ីជម្រៅ​របស់​កវី​កំណាព្យ​របស់​អាមេរិក​លោក Robert Frost:

&...

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​បង្រៀន​អ្នក​ឲ្យ​ចេះ​រស់នៅ​ប្រឈមមុខ​នឹង​ការ​ពិត​នៃ​ជីវិត​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​បង្រៀន​អ្នក​ឲ្យ​ចេះ​រស់នៅ​ប្រឈមមុខ​នឹង​ការ​ពិត​នៃ​ជីវិត:

...

ប្រយោគ​ចំនួន​៩ឃ្លា​របស់​លោក Henry Wadsworth Longfellow ដែល​ជា​កវី​កំណាព្យ​ជនជាតិ​អាមេរិកមួយរូប​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​៩ឃ្លា​របស់​លោក Henry Wadsworth Longfellow ដែល​ជា​កវី​កំណាព្យ​ជនជាតិ​អាមេរិក​ដែល​បាន​រស់នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​១៨០៧​ដល់​ឆ្នាំ​១៨៨២:

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៨ឃ្លា​ពី​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​​បែប​​ភ័យ​រន្ធត់​និង​ស្រមើស្រមៃ The Call of Cthulhu លោក H. P. Lovecraft​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៨ឃ្លា​ពី​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​​បែប​​ភ័យ​រន្ធត់​និង​ស្រមើស្រមៃ​ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា The Call of Cthulhu លោក H. P. Lovecraft:

...

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់​កវី​កំណាព្យ​និង​អ្នក​ការទូត​របស់​សាធារណរដ្ឋ​ឈីលី លោក Pablo Neruda​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់​កវី​កំណាព្យ​និង​អ្នក​ការទូត​របស់​សាធារណរដ្ឋ​ឈីលី លោក Pablo Neruda ហើយ​ក៏​ជា​អ្នក​នយោបាយ​មួយ​រូប​ដែល​បាន​ជាប់​ពានរង្វាន់​ណូបែល​ផ្នែក​អក...

គតិ​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​បាត់បង់​ភាព​ប្រាកដប្រជា​របស់​អ្នក​ចំពោះ​ការ​យល់ឃើញ​និង​ជំនឿ​របស់​អ្នក​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិ​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​បាត់បង់​ភាព​ប្រាកដប្រជា​របស់​អ្នក​ចំពោះ​ការ​យល់ឃើញ​និង​ជំនឿ​របស់​អ្នក:

ទស្សន​ចំនួន​៦ឃ្លា​ពី​បុគ្គល​ដែល​មាន​បញ្ញា​ស៊ីជម្រៅ​ទៅលើ​អត្ថិភាព​របស់​មនុស្ស​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ចំនួន​៦ឃ្លា​ពី​បុគ្គល​ដែល​មាន​បញ្ញា​ស៊ីជម្រៅ​ទៅលើ​អត្ថិភាព​របស់​មនុស្ស:

...

ប្រយោគ​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ​ល្បីៗ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ​ល្បីៗ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ:

១)

ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​និយាយ​ពី​ចំណុច​ដ៏​គួរឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​មួយ​ចំនួន​អំពី​ជីវិត​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​និយាយ​ពី​ចំណុច​ដ៏​គួរឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​មួយ​ចំនួន​អំពី​ជីវិត:

 

១) «បន្ត​អាន​សៀវភៅ ប៉ុន...

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​បុគ្គល​ដែល​មាន​សមិទ្ធផល​ក្នុង​ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រ​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​បុគ្គល​ដែល​មាន​សមិទ្ធផល​ក្នុង​ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រ:

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​យក​ទៅ​រិះគិត​ពី​បុគ្គល​ដ៏​មាន​បញ្ញា​ទាំងនេះ​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​យក​ទៅ​រិះគិត​ពី​បុគ្គល​ដ៏​មាន​បញ្ញា​ទាំងនេះ:

 

១) «បុគ្គល​ដែល​ដឹង​ចម្លើយ​ទាំង...

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៧ឃ្លា​ពីទស្សនវិទូ​​​បារាំងលោក Henri Bergson ​ដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់​ណូបែល​ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រមួយរូប​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៧ឃ្លា​ពី Henri Bergson ដែល​ជា​ទស្សនវិទូ​មួយ​រូប​របស់​បារាំង ដែល​ត្រូវបាន​ប្រគល់​ពានរង្វាន់​ណូបែល​ផ្នែក​អក្សរស...

ទស្សន​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​បង្កប់​នូវ​អាថ៌កំបាំង​អំពី​មនុស្ស​យើង​ម្នាក់ៗ ធម្មជាតិ និង​ការពិត​

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​បង្កប់​នូវ​អាថ៌កំបាំង​អំពី​មនុស្ស​យើង​ម្នាក់ៗ ធម្មជាតិ និង​ការពិត:

ប្រយោគ​ចំនួន​៨ឃ្លា​ពី​គ្រូបង្រៀន​ផ្នែក​ចិត្ត​វិញ្ញាណ​នៃ​សតវត្ស​ទី២០ លោក G. I. Gurdjieff​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​៨ឃ្លា​ពី​គ្រូបង្រៀន​ផ្នែក​ចិត្ត​វិញ្ញាណ​នៃ​សតវត្ស​ទី ២០ G. I. Gurdjieff ដែល​មាន​ដើមកំណើត​ពី​សាធារណរដ្ឋ​អាមេនី:

រឿង​រ៉ាវគួឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​នៃ​កំពូល​អាជីវកម្មអ៊ីនធើណេត Amazon និង​ Alibaba ដែលយើងគួរតែដឹង​

Amazon និង Alibaba គឺជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេពីរក្នុងពិភពលោក ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម និងសេវាកម្មលក់ទំនិញនៅលើអ៊ីនធើណេត ដែលកំពុងធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការដណ្តើ...

X
5s