ឡាវ

សេដ្ឋកិច្ច

រឿងមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ឡាវ

ឡាវជាប្រទេសមួយក្នុងតំបន់អាស៊ាន។  ប្រទេស​​នេះមាន​ព្រំ​ដែន ខាង​ជើង​ឆៀង​ខាង​លិច​ជាប់ចិន និង មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) ខាង​កើត​ជាប់​វៀតណាមខាង​ត្បូង​ជាប់​កម្ពុជា និង​ខាង​លិច​ជាប់​ថៃ។ ប្រទេស​លាវ​គ្មាន​ព្រំដែន​ជាប់​សមុទ្រ​ទេ។ វប្បធម៌​របស់ប្រទេសមួយនេះ​មា...

សេដ្ឋកិច្ច

ហេតុផលនេះហើយ​ ទោះបីជាគ្មានផ្លូវសមុទ្រដូចគេ សេដ្ឋកិច្ចឡាវ នៅតែដើរទៅមុខយ៉ាងល្អ

ខ្សែទឹកត្រូវបានគេចាត់ទុកថា​ជា គមនាគមន៍សំខាន់បំផុត ដើម្បីបម្រើការដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ​និង​ពាណិជ្ជកម្មដែលសុទ្ធតែជាឆ្នឹងខ្នងយ៉ាងរឹងមាំជួយ​ដល់ការអភិវឌ្ឍ​ប្រទេស ប៉ុន្តែតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិ...