មុខងារ​ឆ្លាតវៃ​ទាំង៥​របស់​​ iPhone ដែល​មនុស្ស​ធម្មតា​មិន​ធ្លាប់​ដឹង​ដូច​ដែល​យើង​ដឹង​ហើយ​ថា​ iPhone មាន​មុខងារ​ជា​ច្រើន​ដែល​ជា​ទៅ ​អ្នក​ប្រើ​ធម្មតា​មិន​ងាយ​ដឹង​។ សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ដើម្បី​ដឹង​ពី​មុខងារ​ពិសេស​បន្ថែម​ទៀត​របស់​ iPhone។
X
5s