ក្រុមហ៊ុន​ Google ​បង្កើត​មុខងារ​ម៉ោង​ឈប់​សម្រាក​សម្រាប់​ Google Map និង​ Search របស់​ខ្លួន​ជា​ធម្មតា​ Google Maps ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ (search) ទីកន្លែង​ ដូច​ជា​ ភោជនីយដ្ឋាន​ ឬ​ក៏​ហាង​នានា ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​ពិសេស​ជាង​នេះ​ទៀត​ ​ថ្មីៗ​នេះ​​ក្រុមហ៊ុន Google បាន​បន្ថែម​មុខងារ​ម៉ោង​ឈប់​សម្រាក​របស់​ទី​កន្លែង​នោះ​ទៅ​ក្នុង​ Google Map ក៏​ដូច​ជា​ Search របស់​ខ្លួន​​ដែរ។ ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​​ចង់​ទៅ​កាន់​កន្លែង​ណាមួយ​ ឬ​ក្រុមហ៊ុន​ណា​មួយ​ លោក​អ្នក​តែង​តែ​ស្វែង​រក​ថ្ងៃ ឬ​ម៉ោង​ឈប់​សម្រាក​ និង​ទី​កន្លែង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នោះ។ ប្រ​សិន​បើ​ក្រុមហ៊ុន​នោះ​បាន​បំពេញ​នូវ​ម៉ោង​ឈប់​សម្រាក​របស់​ខ្លួន​នោះ​ Google នឹង​បង្ហាញ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ស្វែងរក​របស់​ខ្លួន​ដោយ​មុខ​ងារ​ថ្មី​នេះ។ ក្រុមហ៊ុន​ Google បញ្ចូល​មុខ​ងារ​នេះ​ដើម្បី​បង្កើត​ភាព​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​​​ ​ដើម្បី​ដឹង​ពី​ព័ត៌មាន​ទាំង​នោះ​ទេ គឺ​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​ស្វែង​​​រាល់​ព័ត៌មាន​ទាំង​នោះ​ ​Googleនឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ៕
X
5s