របាយការណ៍ ​IDC ​បង្ហាញ​ពី​តួលេខ​ចែកចាយ​ Smartphone ជា​សកល​ ​ឃើញ​ថា Samsung នៅ​តែ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​លក់​ Smartphone ដាច់​បំផុត​តាមការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យទីផ្សារ IDC ឱ្យដឹងពីការចែកចាយលក់ស្មាតហ្វូនពិភពលោកនៅត្រីមាសចុងក្រោយ បង្ហាញថា Samsung នៅតែឈរឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនដឹកមុខគេក្នុងការលក់ស្មាតហ្វូនដាច់ច្រើនជាងគេ ពោលគឺលក់បាន ៣០លានគ្រឿង ច្រើនជាងដៃគូប្រកួតប្រជែង Apple។

download

តួលេខលក់ស្មាតហ្វូនចេញទៅសាកលលោកប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ សរុបមានចំនួន ៣៣៤,៩លានគ្រឿង កើនឡើងបន្តិចបន្តួចបើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៥ ដែលចែកចាយបាន ៣៣៤,៣លានគ្រឿង។ របាយការណ៍របស់ IDC ឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Samsung នៅតែបន្តឈរលេខរៀងលើគេ ជាក្រុមហ៊ុនលក់ស្មាតហ្វូនដាច់ច្រើនជាងគេលើលោក ដោយលក់បាន ៨១,៩លានគ្រឿង។ យ៉ាងណា តួលេខលក់ស្មាតហ្វូន Samsung នេះ មានការថយចុះបន្តិច គឺធ្លាក់ចុះ ០,៦% ប្រចាំឆ្នាំ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនេះនៅតែឈរជួរមុខ Apple ដដែល។ ក្រុមហ៊ុន ID បញ្ជាក់ថា ការថយចុះតួលេខលក់ស្មាតហ្វូនរបស់ Samsung អាចខ្ពស់ជាង ប្រសិនមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដោយលក់ជូន Galaxy S7 / S7 edge ក្នុងតម្លៃប្រូមូសិនជាមួយការថែមជូនផ្សេងៗនោះ។ សូមបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone របស់ Apple វិញ នេះជាលើកដំបូងហើយដែលមានការធ្លាក់ចុះអស់ ១៦,៣% ប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ Apple អាចលក់ស្មាតហ្វូននៅត្រីមាសទី១ ដាច់បាន ៥១,២លានគ្រឿង តិចជាង Samsung ដែលលក់បានរហូតដល់ ៨១,៩លានគ្រឿង៕
X
5s