គួរឱ្យ​សរសើរ​​ក្មេង​ប្រុស​អាយុ​ត្រឹម ៦ឆ្នាំ ក្លាយ​ទៅ​ជា​អ្នក​ឯកទេស​កម្មវិធី MS Powerpoint វ័យក្មេង​បំផុត​លើ​លោក!​ពិតជាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយសមត្ថភាពរបស់ក្មេងប្រុសជនជាតិអង់គ្លេសប៉ាគីស្ថានអាយុត្រឹមតែ ៦ឆ្នាំសោះ ប៉ុន្តែបានក្លាយជាអ្នកឯកទេសកម្មវិធី MS Powerpoint វ័យក្មេងបំផុតលើពិភពលោក។ ក្មេងតូចពូកែដែលមានឈ្មោះ Humza Shahzad បានឆ្លងកាត់ការប្រលងជ្រើសរើសអ្នកឯកទេសកម្មវិធី MS PowerPoint។

humza-712x413

Humza ធ្វើបានពិន្ទុរហូតដល់ ៨៥០ពិន្ទុ ក្នុងពិន្ទុពេញ ១០០០ ដែលជាកម្រិតល្អប្រសើរមួយ លើសពិន្ទុជាប់ដែលក្រុមហ៊ុនកំណត់ត្រឹម ៧០០ពិន្ទុ។ ក្មេងតូចមានសមត្ថភាពនេះ ទទួលការប្រលងនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន Microsoft ក្នុងទីក្រុងឡុងដុង ជាកន្លែងដែលគេបានប្រឡងយកវិញ្ញាបនប័ត្រ Microsoft ផ្សេងៗកន្លងមក។ លក្ខខណ្ឌចូលរួមប្រឡង បេក្ខជនត្រូវមានជំនាញខាងកម្មវិធី MS PowerPoint ស្គាល់ពីមុខងារកម្មវិធីបានច្បាស់ រួមទាំងសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងការធ្វើបទបង្ហាញ ការ Insert និង format shape ក៏ដូចជា slider ការបង្កើតមាតិកា slide content, លេងស្ទីល transition និងស្ទីលចលនា animation និងការគ្រប់គ្រងផ្ទាំងបទបង្ហាញជាច្រើន។ តារាងពិន្ទុរបស់ Humza បង្ហាញឱ្យឃើញថា គេទទួលបានមធ្យមភាគ ៩០ក្បៀស ក្នុងការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងផ្ទាំងធ្វើបទបង្ហាញ ហើយបាន ៥០ក្បៀស លើការ insert/formatting shape និង slides។ ចំណែក ៦៧ក្បៀស លើការបង្កើត slide contents ហើយ ១០០ក្បៀសលើការលេងស្ទីល transition និងចលនា animations និងចុងក្រោយបាន ១០០ក្បៀសទៅលើការគ្រប់គ្រង multiple presentations៕
X
5s