​ល្បិច​ប្រើ​ Facebook ​​២​របៀប​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​ ​ដើម្បី​លាក់​បាំង​រឿង​ឯកជន​របស់​អ្នក​​បច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សប្រមាណជាង ១ពាន់លាននាក់ប្រើប្រាស់ Facebook ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ មានរឿងពីរយ៉ាងដែលអ្នកគួរដឹងដើម្បីលាក់បាំងពីភាពឯកជនរបស់អ្នក ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលដែលលេងជាមួយមិត្តភក្ដិ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាតិចនិក៖

) ល្បិចកុំឱ្យគេដឹងថា អ្នកបានអានសាររបស់គេ (Disable Read Receipts)៖ លោកអ្នកអាចសាកល្បងទាញយកកម្មវិធី Crossrider Chat Undetected។ កម្មវិធីនេះដំណើរការនៅលើ Firefox, Chrom និង Explorer។ ប៉ុន្តែវាដំណើរការបានតែនៅលើ Desktop តែប៉ុណ្ណោះ។

) កុំឱ្យគេដឹងថា អ្នកអនឡាញប៉ុន្មាននាទីមកហើយ (Remove the “Last Active” Time on Facebook Messanger)៖ វិធីងាយស្រួលទេ គឺ uninstall កម្មវិធី messager របស់អ្នកចេញ ហើយដំឡើងប្រើ Facebook របស់អ្នកតាម Browser វិញដូច្នេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងនោះទេ៕

ដោយ៖ រតនៈវិភូ

X
5s