​មុខងារ ៨យ៉ាង​មាន​នៅ​លើ​កម្មវិធី WhatsApp ដែល​លោក​អ្នក​មួយ​ចំនួន​​មិន​ទាន់​ចេះប្រើ​កម្មវិធីផ្ញើសារអនឡាញ បច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការឆ្លើយឆ្លងសារគ្នាបន្ទាន់បានរហ័សរហូន ជាសារ SMS ទូរស័ព្ទ ហើយក៏ចំណាយប្រាក់អស់តិច គឺគិតតែលើសេវាអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះ។ កម្មវិធីផ្ញើសារ Instant Messenger កំពុងពេញនិយមសព្វថ្ងៃមានដូចជា Line, Viber, WhatsApp, WeChat …ជាដើម។ ទំព័រនេះ យើងសូមលើកយកមុខងារពិសេស ៨យ៉ាងនៅលើ WhatsApp ដែល អ្នកប្រើមួយចំនួនមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ។ ១) អាចមើលដឹងចំនួនសារដែលអ្នក និងមិត្តភ័ក្ដិបានផ្ញើរវាងគ្នាបាន ដើម្បីរកមើល friends ដែលអ្នកលេង chat ជាមួយ ច្រើនបំផុតនៅលើ WhatsApp គឺត្រូវចូលទៅ Settings → Account → Network Usage ចំនួនសារនឹងបង្ហាញទៅលើឈ្មោះ contact នីមួយៗ ដែលប្រាប់អ្នកឱ្យដឹងពីចំនួនសារសរុបដែលបានផ្ញើទៅវិញទៅមក។ ចុចរើសយកមនុស្សម្នាក់ នោះនឹងបង្ហាញព័ត៌មានលំអិតបន្ថែម ដែលរួមមាន ចំនួនសាររវាងអ្នកនឹងគេ ដែលបានលេងឆាត។ ២) បិទសំឡេង (mute) ពីក្រុមឆាត (group chat)

2

សារប្រាប់ដំណឹង (notification) ក្នុងក្រុម (group chat) ធំៗ អាចនឹងរំខានលោកអ្នកបាន។ ដូច្នេះប្រសិនអ្នកមិនជាប់ទាក់ទងកិច្ចការជាមួយក្រុមទាំងនោះទេ គឺអាចជ្រើសរើសក្រុមនោះ ដើម្បីដាក់ការបិទសំលេង (mute) កុំឱ្យរំខាន។ ដើម្បីអនុវត្តត្រូវចូលទៅ ក្រុមណាមួយជាមុនសិន រួចចុចលើឈ្មោះក្រុមនោះ និងរើសយក “Mute” ដែលនឹងបង្ហាញជម្រើស៣ ផ្សេងគ្នាគឺបិទសំឡេងរយៈពេល ៨ម៉ោង រយៈពេល ១សប្ដាហ៍ និងរយៈពេល ១ឆ្នាំ។ ៣) លាក់ម៉ោង “Last Seen”

3

ដើម្បីលាក់ម៉ោងដែលអ្នកបានឃើញ ឬអានសាររបស់មិត្តភ័ក្ដិនោះ ត្រូវចូលទៅ Settings → Account → Privacy → Last Seen។ ទីនោះ នឹងឱ្យអ្នកអាចកំណត់ នូវនរណាខ្លះដែលអាចមើលឃើញពេលវេលាដែលអ្នកបានអានសាររបស់គេ។ ៤) ប្ដូរលេខទូរស័ព្ទដែលបានភ្ជាប់នៅក្នុងគណនី WhatsApp ប្រសិនអ្នកប្ដូរលេខទូរស័ព្ទ

4

ដើម្បីប្ដូរលេខទូរស័ព្ទក្នុងការប្រើ WhatsApp ត្រូវចូលទៅ Settings → Account → Change Number ហើយបញ្ចូឡលេខទូរស័ព្ទចាស់ និងដាក់ទូរស័ព្ទថ្មី រួចចុច Done ជាការស្រេច។ ៥) បង្កើតអត្តសញ្ញាណសារផ្ដល់ដំណឹង (custom) ទៅលើក្រុមឆាត (Group Chat) ការកំណត់ប្រភេទសំឡេងជូនដំណឹងខុសគ្នាបែបនេះ នឹងផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតែជាមួយ ក្រុមសំខាន់ ហើយមិនបាច់រវល់នឹងក្រុមដទៃដែលពុំជាគោលដៅរបស់អ្នក។ ដើម្បីកំណត់ ត្រូវចូលទៅក្នុង Group chat ណាមួយ រួចហើយចូលទៅ “Custom Notifications” ដែលជាកន្លែងអ្នកអាចជ្រើសរើសសំឡេងផ្សេងគ្នា។ ៦) បិទរូបថតពីការ Save ចូលទៅទីតាំង Camera Roll

6

កម្មវិធី WhatsApp ក៏ត្រូវការមេម៉ូរីទូរស័ព្ទសម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធកម្មវិធីដែរ។ WhatsApp មានមុខងារស្រាប់មួយដែលអាច save រូបភាពចូលទៅ Camera Roll ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដូច្នេះដើម្បីសំចៃមេម៉ូរីអ្នកអាចបិទមុខងារនេះ។ ដើម្បីបិទគឺត្រូវចូលទៅ Apple Settings → Privacy → Photo ហើយកុំរើសយក WhatsApp ពីក្នុងបញ្ជី បម្រាមកម្មវិធីពីការ save រូបភាពថ្មីចូលទៅ Camera Roll។ ៧) មើលដឹងថា នរណាបានអានសាររបស់យើង

7

ឆែកមើលដឹងថា នរណាខ្លះបានអានសាររបស់អ្នករួចហើយ ប៉ុន្តែមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងអ្នក។ ដើម្បីអ្នកអាចមើលឃើញយ៉ាងឆែកមើលត្រូវចូលទៅសារ ហើយអូសទៅឆ្វេង នោះវានឹងបង្ហាញម៉ោងពេលដែលសារត្រូវបានចែកចាយទៅកាន់ដៃគូរបស់អ្នក។ ៨) អ្នកអាចប្រើ WhatsApp តាមវែបសាយផ្ទាល់គឺ web.whatsapp.com អ្នកក៏អាចបើក WhatsApp ប្រើតាមវែបសាយផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនបានផងដែរ គឺត្រូវចូលទៅ web.whatsapp.com។ សូមបញ្ជាក់ថា WhatsApp បច្ចុប្បន្នគឺជាក្រុមហ៊ុន និងជាផ្នែកអាជីវកម្មមួយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Facebook ដែល Facebook បានទិញយកក្នុងតម្លៃ ១៩ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កាលពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤៕
X
5s