ក្រុមហ៊ុន​ Rolls Royce ​កំពុង​​ផលិត​​កប៉ាល់​​ធំ​សម្រាប់​ដឹក​ទំនិញ​ឈ្មោះ Robotic Ships នឹង​សម្ពោធ​នៅ​ឆ្នាំ២០២០​Rolls Royce ដែលលោកអ្នកស្គាល់ថា ជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តនោះ ថ្មីៗនេះ មានសេចក្ដីរាយការណ៍ថា ក្រុមហ៊ុនកំពុងដំណើរការគម្រោងថ្មីមួយគឺផលិតកប៉ាល់យក្សមួយ ដោយឱ្យឈ្មោះថា Robotic Ships។ ក្រុមហ៊ុនបានពន្យល់ថា បច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវការសម្រាប់ផលិតកប៉ាល់ទំនើបនេះ គឺមានរួចរាល់សព្វគ្រប់ ហើយគេរំពឹងថា កប៉ាល់ Robotic របស់ Rolls Royce នឹងបង្ហាញខ្លួនផ្លូវការនៅឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខ។

Main-Image

អនុប្រធានច្នៃប្រឌិតផ្នែកម៉ារីនរបស់ Rolls-Royce លោក Oskar Levander បាននិយាយថា៖ «វាកំពុងកើតឡើងពិតប្រាកដ គ្រាន់តែមិនប្រាកដពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វា និងមិនទាន់ច្បាស់នៅពេលណា កប៉ាល់នឹងសម្រេចក្នុងការផលិត។ បច្ចេកវិទ្យាដែលចាំបាច់ប្រើសម្រាប់ផលិតកប៉ាល់ គឺមានរួចរាល់អស់ហើយ។ គម្រោង AAWA កំពុងធ្វើតេស្តលើស៊េរី sensor arrays សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ និងការវាស់ស្ទង់អំពីលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ ក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ ហើយបានបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្វ័យប្រវត្តិ ជួយដល់ប្រព័ន្ធទាក់ទងគ្នា»។

2-7 (1)

1-9

គម្រោងនេះ ក៏មានការគាំទ្រពីម្ចាស់កប៉ាល់ និងអ្នកដើរកប៉ាល់ផងដែរ។ បច្ចុប្បន្នគេកំពុងធ្វើតេស្តទៅលើស៊េរី sensor arrays ដែលបំពាក់នៅលើចង្កូតសាឡាង Finferries 65 ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការចម្លងរវាងកោះ Korpo និង Houtskär ។ ហើយក្រុមហ៊ុន ESL Shipping Ltd ក៏កំពុងជួយដល់គម្រោងទៅលើផ្នែកបញ្ជាការផងដែរ។ កប៉ាល់ធំរបស់ Rolls-Royce នេះ ត្រូវគេរំពឹងថា នឹងសម្រេចរួចរាល់នៅឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខ៕
X
5s