​តោះ​រៀន​ប្រើ Shortcut នៅ​លើ Facebook ​ដើម្បី​ងាយស្រួល​លេង​បាន​រហ័ស​!​ខណៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កំពុងល្បីរន្ទឺមនុស្សលើសកលលោកកំពុងចាប់អារម្មណ៍ ប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើននោះ ប្រហែលអ្នកប្រើមួយចំនួន នៅពុំទាន់ស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយក្សនេះអស់នៅឡើយ។ ជាក់ស្ដែង Facebook ក៏បានបង្កប់មកជាមួយគន្លឹះផ្លូវកាត់ (shortcut) ដើម្បីងាយស្រួល ចេញចូលទីតាំងទំព័រណាមួយបានរហ័ស និងការកំណត់ផ្សេងមួយចំនួន។ ទំព័រនេះ យើងនឹងបង្ហាញពី Shorcuts សម្រាប់ប្រើនៅលើ Facebook ដូចខាងក្រោម៖

Facebook-Keyboard-Shortcuts-for-Faster-Navigation

១) ការប្រើ key លេខដើម្បីចូលទៅទំព័រទាំង៩ របស់ Facebook៖ +ចំពោះ Internet Explorer សម្រាប់ PC: ត្រូវចុច Alt + #, រួចហើយចុច Enter +Firefox សម្រាប់ PC: ចុច Shift + Alt + # +Safari សម្រាប់ Mac: ចុចលើ Ctrl + Opt + # +Firefox សម្រាប់ Mac: ចុចលើ Ctrl + Opt + # +Chrome សម្រាប់ Mac: ចុច Ctrl + Opt + # +Chrome សម្រាប់ PC: ចុច Alt + # (បញ្ជាក់៖ # គឺសំដៅទៅលើលេខលំដាប់ពី ០ ដល់ ៩ ដែលប្រើផ្គួបជាមួយ Shorcut ខាងលើ) +ការប្រើប្រាស់តាមលេខលំដាប់៖ 0 - Help 1 - Home 2 - Timeline 3 - Friends 4 - Inbox 5 – Notifications 6 – Settings 7 - Activity Log 8 - About 9 - Terms ២) Keyboard Shortcuts j និង k ដើម្បីរំកិល News Feed ចុះឡើង p សម្រាប់បង្ហោះ Status ថ្មី l (អក្សរ L) សម្រាប់ Like និង Unlike លើមាតិកាផ្សេងៗ c សម្រាប់ comment នៅលើមាតិកាផ្សេងៗ / សម្រាប់ Search q សម្រាប់ស្វែងរក chat contact និងមាន shortcuts មួយចំនួនទៀត ដែលយើងមិនបានរៀបរាប់។ ចុះប្រិយមិត្តតើស្គាល់ shortcuts អ្វីក្រៅពី shortcut ខាងលើដែរឬទេ? ប្រសិនបើមាន អាចចូលរួមចែករំលែកតាមប្រអប់ comment បានណា៎ .. ដោយ៖ រឹទ្ធិរាជ ប្រភព៖ facebook
X
5s