ត្រកួត​គ្រឿង​យន្ត​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​​សត្វ​ត្រកួត​ពិតៗ​​ ​ដែល​យើង​មិន​ធ្លាប់​បាន​ជួប (វីដេអូ)​Pleurobot គឺ​ជា​ឈ្មោះ​ត្រកួត​គ្រឿង​​យន្ត​ដែល​ផលិត​ដោយ​ EPFL នៃ​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​ស្វីស​ឈ្មោះ​ Federal។ Pleurobot មាន​លក្ខណៈ​ដូច​ជា​សត្វ​ពិតៗ ហើយ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​ក្តី​សង្ឃឹម​ថា​ វា​នឹង​ស្វែង​យល់​ពី​ការ​វិវត្ត​របស់​សត្វ និង វិធី​ព្យាបាល​រោគ​ឆ្អឹង​ខ្នង​ផង​ដែរ។ ​គ្រឿង​​យន្ត​នេះ​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​ប្រើ​ក្នុង​ការ​ស្រាវជ្រាវ នឹង​អាច​ជួយ​សង្គ្រោះ​មនុស្ស​បាន។ សូម​ទស្សនា​ត្រកួត​គ្រឿង​យន្ត​ខាង​ក្រោម​៖ ​
X
5s