គន្លឹះ៤​​យ៉ាង​ ​ដើម្បី​​រៀប​ចំ​​ផែនការ​ដែលជួយ​ឲ្យ​អ្នក​រៀន​ឆាប់​ចេះ​និង​ពូកែ​ជាង​មុន​គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​ចេះ​ដោយ​មិន​បាច់​រៀន​ឬ​ខំ​ប្រឹង​នោះ​ទេ តែ​អ្វី​ដែល​សំខាន់​គឺ​ពួកគេ​រៀន​ដោយ​វិធី​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ដែរ​ឬ​អត់​ទេ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​វិធីសាស្ត្រ​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​សិក្សា​ដ៏​ល្អ​មួយ៖

១) ជំហាន​ទី​១៖ បង្កើត​តារាង​មួយ​ដែល​ទាក់​ទង​ពី​សកម្មភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​អ្នក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ដឹង​ថា​តើ​ខ្លួន​ឯង​ចំណាយ​ពេល​ធ្វើអ្វី​ខ្លះ​ សូម្បី​តែ​ពេល​គេង​និង​ពេល​ញាំ​ក៏​អ្នក​គួរ​តែ​កត់​ទុក​ចូល​ដែរ។ ការ​បង្កើត​ជា​តារាង​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ចំណាយ​ពេល​វេលា​បាន​ត្រឹមត្រូវ​និង​ល្អ​ម៉ត់ចត់​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​មាន​ភាព​លំបាក​អ្វី​នោះ​ទេ។

២) ជំហាន​ទី២៖ ធ្វើ​ឲ្យ​តារាង​កាល​វិភាគ​របស់​អ្នក​រឹត​តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ថែម​ជាង​នេះ​ដោយ​ពិនិត្យ​លើ​វា​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ហើយ​ព្យាយាម​កត់​ត្រា​នូវ​ចំណុច​សំខាន់ៗ​ទាំង​ឡាយ​ដែល​មិន​ងាយ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ភ្លេច​នូវ​សកម្មភាព​ណា​មួយ​នោះ​ទេ។

៣) ជំហាន​ទី​៣៖ អ្នក​ត្រូវ​តែ​កំណត់​គោលដៅ​ខ្លួន​ឯង​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​ដូច​ជា​ពិន្ទុ​ឬ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​សម្រាប់​មុខ​វិជ្ជា​និមួយៗ។ គោលដៅ​នេះ​ក៏​ជា​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​​ក៏​ដូច​ជា​សម្រាប់​ការ​ប្រលង​ធំ​ជា​ដើម។

៤) ជំហានទី៤៖ ធ្វើការ​អនុវត្ត​ជា​ប្រចាំ ព្រោះ វា​គ្មាន​ប្រយោជន៍​នោះ​ទេ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​គម្រោង​ហើយ​តែ​ខ្វះ​ការ​អនុវត្ត​នោះ។ យ៉ាង​ណា​មិញ​វា​មិន​មែន​ជា​ការ​អនុវត្ត​ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី​នោះ​ទេ តែ​វា​ត្រូវ​ការ​ពេល​យូរ​មុន​នឹង​អ្នក​អាច​ឃើញ​លទ្ធផល​មួយ​ដ៏​គាប់​ចិត្ត៕

ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.howtostudy.com

X
5s