​បើ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ថា ​ឯកា​​​ខ្លាំង​ក្នុង​ជីវិត​ សូម​អនុវត្ត​វិធីសាស្ត្រ​ទាំង​​៤​ខាង​ក្រោម​នេះ​​កាលមានអារម្មណ៏ធុញទ្រាន់ មិនមែនជាអារម្មណ៏ល្អនោះទេ។   កាលនៅឯកោធ្វើអោយយើងមានអារម្មណ៏ថាគ្មាននរណាម្នាក់ស្រឡាញ់នឹងខ្វល់ពីអ្នក។ វាពិតជាមានសារ:សំខាន់ក្នុងការមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដទៃ។ ១) ជ្រើសរើសយកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ៖ ជាបឋម អ្នកត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលអាចជម្នះភាពឯការបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដែលចាំបាច់ ដើម្បីអាចកាត់បន្ថយភាពឯការបស់អ្នក។ ២) ផ្តោតអារម្មណ៏សារជាថ្មី ៖ កុំរស់នៅជាមួយអារម្មណ៍ឯកា។  អ្នកគួររៀបចំអារម្មណ៏របស់អ្នកម្តងទៀត។  កត់សំគាល់អារម្មណ៍អវិជ្ជមានដែលអ្នកមានចំពោះខ្លួនអ្នក ហើយព្យាយាមមានភាពវិជ្ជមានលើខ្លួនអ្នកឡើងវិញ។ ៣) ការងារស្ម័គ្រចិត្ត ៖ វិធីម៉្យាងទៀតដែលអាចជួយអ្នកចាកចេញពីអារម្មណ៍ឯកាគឺអ្នកយកពេលវេលាទៅជួយអ្នកដទៃវិញ។ កន្លែងដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺនៅតាមអង្គការ ឬ កន្លែងផ្សេងៗដែលអាចជួយមនុស្សបានតាមរយការងារស្ម័គ្រចិត្ត។ ៤) អោយតម្លៃលើខ្លួនឯង ៖ អ្នកដឹងហើយថាអ្នកមានអ្វីជាច្រើនដែលអ្នកអាចផ្តល់អោយសង្គមបាន។ តែពេលអ្នកមានអារម្មណ៏ថាឯកា វាធ្វើអោយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនសំខាន់។ ក៏ប៉ុន្តែ វាមិនជាការពិតនោះទេ។  អ្នកត្រូវដឹងថាអ្នកមានអ្វីដែលពិសេសហើយអាចផ្តល់ជូនសង្គមបាន។ ប្រែសម្រួល៖ អឺុង មួយយូ ប្រភព ៖ www.cheatsheet.com    
X
5s