ធ្លាប់​តែ​ឃើញ Power Bank ​សម្រាប់​​ទូរស័ព្ទ តែ​ឥឡូវ​មាន Power Bank ​សាក Smartwatch ទៀត ទំហំ​​យ៉ាង​​តូច​​ច្រឡឹង (Video)​ជាការពិតហើយដែល Power Bank ទូទៅដែលអាចសាកថ្មទូរស័ព្ទ ក៏អាចត្រូវគេយកមកសាកថ្មលើនាឡិកាឆ្លាតវៃ Smartwatch បានដូចគ្នា។ យ៉ាងណាដុំសាកថ្មតូចច្រឡឹងម៉ូដែល Diskus Portable MFI នេះ ត្រូវបានផលិតឡើងជាពិសេស សម្រាប់សាកថ្ម Apple Watch ក៏ដូចជា Smartwatch ដទៃបាន ជាមួយទំហំតូចងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួន។ https://youtu.be/WGO7_mWBuxw

Untitled-11

Untitled-12

Untitled-13

  Diskus Portable MFI នេះ មានទំហំតូចជាង Power Bank ទូទៅនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ បើមើលទៅតាមរូបខាងលើឃើញថា វាមានទំហំយ៉ាងតូច មិនស្មើមុខនាឡិកា Apple Watch ផង គ្រាន់តែវាមានកម្រាស់ជាងបន្តិចប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ អ្នកប្រើប្រាស់នឹងមានភាពងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួន ដើម្បីសាកថ្មនាឡិកាឆ្លាតវៃបានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែងមិនបាច់ស្ពាយ Power Bank ដែលមានទំហំធំៗ និងធ្ងន់ៗដូចពេលបច្ចុប្បន្ន។

0c7a59fbb4ea3debcce04e8b09896df0_original

  យ៉ាងណាកូន Power Bank តូចច្រឡឹង MFI Apple Watch Charger នេះស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងផលិត ដែលកំពុងស្វែងរកមូលនិធិនៅលើគេហទំព័រ Kickstarter នៅឡើយ។ នៅពេលមានលក់លើទីផ្សារវាប្រហែលមានតម្លៃត្រឹមតែ ២៨ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ៕
X
5s