អ្វី​ទៅជា Public Housing?​លំនៅដ្ឋានសាធារណៈ ឬ Public housing គឺជាទម្រង់នៃសិទ្ធិកាន់កាប់លំនៅដ្ឋាន ដែលអចលនទ្រព្យនេះជាធម្មតាត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ឬរដ្ឋ។ ជាមួយគ្នានេះ វាក៏ជាកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានតំលៃសមរម្យបំផុតសំរាប់ជនក្រីក្រចាស់ជរានិងជនពិការ។ 

បើយោងតាមគេហទំព័រ Home guides SF Gate បច្ចុប្បន្នមានគ្រួសារជាង ១,២ លានគ្រួសារកំពុងរស់នៅក្នុងអង្គភាពលំនៅដ្ឋានសាធារណៈហើយអង្គភាពទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារលំនៅដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាជាង ៣.០០០ កន្លែង។ 

គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃលំនៅដ្ឋានសាធារណៈ

១) តម្លៃនៃការជួលក្រោមតម្លៃទីផ្សារ

គុណសម្បត្តិ៖ ផ្តល់ជូននូវកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យនិងសន្សំសំចៃសម្រាប់មនុស្សចាស់ កម្មករដែលមានប្រាក់ឈ្នួលទាបរួមទាំងជនពិការ។ 

គុណវិបត្តិ៖ ការជួលទាបតម្លៃទាប់អាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សហគមន៍ ខណៈមានមនុស្សច្រើនអាចនឹងទទួលបានការរស់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានបែបនេះ ពួកគេចំណាយតិចលើការជួល រីឯចំណូលពន្ធចូលរដ្ឋក៏មានតិច។

២) ការថែរក្សាសុវត្ថិភាពនិងទ្រព្យសម្បត្តិ

គុណសម្បត្តិ៖ អ្នករស់នៅតាមគេហដ្ឋានសាធារណៈទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដូចជាការការពារកុមារ ការសំអាតតាមច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល និងការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិ ហើយក៏មានវិធានការសុវត្ថិភាពដូចជាសន្តិសុខ ២៤ ម៉ោងផង។ 

គុណវិបត្តិ៖ វិធានការណ៍ទាំងនេះមិនបានកាត់បន្ថយអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មខ្ពស់នោះទេ។ របាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុត្តិធម៌ស្តីពីលំនៅដ្ឋាននិងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ ក៏បានរកឃើញភ័ស្តុតាងនូវផលវិបាកសង្គមដូចជា ការថយចុះការគុណភាពអប់រំ ការកើនឡើងនូវអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀន និងលទ្ធផលសុខភាពអវិជ្ជមាន។ អំពើហឹង្សានិងកង្វះភាពឯកជនដោយសារលក្ខខណ្ឌមានមនុស្សច្រើនក៏ជាកង្វល់ផងដែរ។

៣) ការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនិងធនធាន

គុណសម្បត្តិ៖ លំនៅដ្ឋានសាធារណៈធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ធនធានដីធ្លីនិងទីប្រជុំជនមានលក្ខណៈសន្សំសំចៃហើយមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើការងារសហគមន៍។ ការស្ថាបនាលំនៅដ្ឋានសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់មួយ គឺជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងដល់ឧស្សាហកម្មសំណង់និងការថែទាំក្នុងស្រុក បង្កើនឱកាសការងារ និងចំណូលក្នុងតំបន់។ 

គុណវិបត្តិ ឱកាសនៃការបាត់បង់ ឬធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃដីធ្លី៕

 

ដៃគូសហការណ៍៖ We Strong Realty 

We Guide You To The Best Choice.

សូមទំនាក់ទំនង៖

☎️(+855)15 224 299

☎️(+855)96 62 62 642

☎️(+855)12 66 61 04

📩 Email: [email protected] 

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ 5A ផ្លូវ 11OBT, សង្កាត់ ចោមចៅ ខណ្ឌ ពោធិ សែនជ័យ  រាជធានី ភ្នំពេញ។

#Real_Estate

#Real_Estate_Cambodia

______________________________

Powered by: BizKhmer Media

Supported by: BizKhmer

 

X
5s