វិធី​ទាំង ​១០​ដែល​ជួយ​កូន​របស់​អ្នក​បង្កើន​ការ​គិត​របស់​ពួកគេ​ការគិតបានបានស៊ីជម្រៅជួយអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យមានកម្លាំងចិត្តនិងជួយកូនរបស់អ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលអាចរៀនដោយខ្លួនឯងអស់មួយជីវិត។  ខាងក្រោមនេះជាគំនិតទាំង ១០ដែលអ្នកអាចធ្វើបាន៖

១) សួរសំនួរដែលបើកដែលជំរុញដល់ការគិតដល់កូនអ្នក

២) ផ្ដល់ជម្រើសដល់កូនរបស់អ្នកក្នុងការជ្រើសរើស

៣) ជួយជំរុញភាពកែច្នៃក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ

៤) ការសំដែងដែលមានការឆ្នៃប្រឌិត

៥) បង្កើតអ្វីៗដោយខ្លួនឯង

៦) អនុញ្ញាតកូនរបស់អ្នកឲមានកំហុស

៧) លេងតន្ត្រី

៨) អានកំណាព្យ

៩) គូររូប

១០) បង្កើនចំណេះដល់ពួកគេ ពេលវេលាគឺមានកំណត់។ ប្រសិនជាពួកគេអាចប្រើប្រាស់វាបានល្អ ពួកគេនិងជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគត៕

ប្រែសម្រួល៖ អឹុង មួយយូ
ប្រភព៖www.lifehack.org  

X
5s