​អាន​សុភាសិត​ល្អ​ៗ​របស់​អាល្លឺម៉ង់​​ទាំង​​នេះ​ ​​ដើម្បី​បង្កើន​ចំណេះដឹង​​១) ​«​រាល់​ចំណុច​ចាប់​ផ្ដើម​ទាំង​អស់​ ​គឺ​សុទ្ធតែ​ពិបាក​»។ ២) «​​បរាជ័យ​ ​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ឆ្លាត​ជាង​មុន​»។ ៣) ​​«​គិត​មុន​សិន ចាំ​​ធ្វើ​ក្រោយ​»។ ៤) «​​សកម្មភាព​ ​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ជាង​ពាក្យ​សម្ដី​»។ ៥) ​​«​មាន​តែ​អ្នក​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណោះ​​ ​ទើប​អាច​រស់​​បាន​»។ ៦) ​«​​មិន​គួរ​រិះគន់​នរណា​ម្នាក់​ទេ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ខុស​ពី​ពួកគេ​​»៕ ​ប្រភព៖ www.fluentu.com
X
5s