គំនិត​​អវិជ្ជមាន​ទាំង​ ៩​ ដែល​​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​កំសាក​​​មិន​ហ៊ាន​​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​ជំនួញ​ការ​បង្កើត​អាជីវកម្ម​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​គឺ​ជា​រឿង​មួយ​ដែល​មនុស្ស​ម្នាក់​ៗ​ប្រាថ្នា​ចង់​ធ្វើ​តែ​មាន​មនុស្ស​​មួយ​ចំនួន​មិន​ហ៊ាន​សូម្បី​តែ​ធ្វើ​ការ​ចាប់ផ្ដើម​ដោយ​ថា​តែ​ពួកគេ​មាន​គំនិត​ទាំង​៩​ខាង​ក្រោម​នេះ៖ ១) ខ្ញុំ​គ្មាន​ខ្សែ​បណ្ដាញ​ច្រើន​ទេ ២) គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​នឹង​ស្ដាប់​ឬ​គាំ​ទ្រ​ខ្ញុំ​នោះ​ទេ ៣) ខ្ញុំ​ខ្លាច​បរាជ័យ​ណាស់ ៤) ខ្ញុំ​មិន​មាន​លុយ​ច្រើន​នោះ​ទេ ៥) ខ្ញុំ​មិន​មាន​ពេលវេលា​គ្រប់គ្រាន់​នោះ​ទេ ៦)  ខ្ញុំ​មិន​បាន​រៀន​ផ្នែក​អាជីវកម្ម​​នោះ​ទេ ៧) ខ្ញុំ​គិត​មិន​ឃើញ​នូវ​អ្វី​ដែល​ធ្វើឲ្យ​ជោគជ័យ​នោះ​ទេ ៨) វា​ហាក់​បី​ដូច​ជា​ពិបាក​ពេក​ហើយ ៩) ខ្ញុំ​មិន​អាច​ប្រថុយ​បាន​ទេ៕ ដោយ៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី
X
5s