​កម្រង​​គំនិត​សំខាន់ៗ​របស់​ កាល​ម៉ាក់​ (Karl Marx) ​(​ទស្សនវិទូ​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​​ធ្វើ​ឲ្យ​ពិភពលោក​ក្រឡាប់ចាក់​)​​១) ​«​អ្នក​និពន្ធ​ត្រូវ​តែ​​ទទួល​បាន​លុយ​ដើម្បី​ ​​មាន​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​រស់នៅ​ និង បន្ត​​និពន្ធ​ទៀត​ ​ប៉ុន្តែ​​មិន​ត្រូវ​​​និពន្ធ​ក្នុង​ទិសដៅ​​ក្នុង​ការ​ចំណេញ​ប្រាក់​នោះ​ទេ​»។ ២) ​«​​សាសនា​ គឺ​ជា​គ្រឿង​ញៀន​របស់​មហាជន​»។ ​៣) ​​«​អត្ថន័យ​នៃ​សន្តិភាព​ គឺ​ជា​ការ​អវត្តមាន​នៃ​ការ​ប្រឆាំង​ទៅ​នឹង​​សង្គម​និយម​»។ ​៤) ​«​ទ្រឹស្ដី​របស់​កុម្មុយនិស្ត​អាច​សង្ខេប​យ៉ាង​ខ្លី​ថា ​​គឺ​ជា​ការ​លុបបំបាត់​​កម្មសិទ្ធិឯកជន​»។ ​៥)​​«​ប្រជាធិបតេយ្យ​​ ជា​ផ្លូវ​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​សង្គម​និយម»។ ៦) ​​«​ខ្ញុំ​មិន​ចូលចិត្ត​លុយ​ទេ ​ព្រោះ​លុយ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​»។ ៧) ​«​ប្រសិន​បើ​អ្នក​អាច​កាត់ផ្ដាច់​ ​​មនុស្ស​ពី​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ពួកគេ ​នោះ​អ្នក​អាច​បញ្ចុះបញ្ចូល​​ពួក​គេ​យ៉ាង​ងាយ​»។ ​ ​ប្រភព៖ www.brainyquote.com