ប្រលាន​យន្តហោះ​ទាំង​១០​ដែល​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក​អ្នក​គួរ​តែ​ស្គាល់​ពី​ឬ​ដឹង​ពី​ព្រលាន​យន្តហោះ​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ទុកចិត្ត​ឬ​មិន​ទុក​ចិត្ត​ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​របស់​អ្នក​នឹង​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​ស្រលាញ់​ផង​ដែរ។ ​បើតាមការចុះផ្សាយរបស់ The Active Time ប្រសិន​បើ​អ្នក​អាច​ចៀសវាង​បាន​អ្នក​គួរ​តែ​កុំ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ប្រលាន​យន្តហោះ​ទាំង​១០​នេះ ៖ ១) Toncontin Airport, ប្រទេសហុងឌុយរ៉ាស់ 1 (3) ២) Gibraltar International, កោះហ្គីប្រាលតា 2 (3) ៣) Juancho E. Yrausquin Ariport, ប្រទេស​ហុឡង់ន៍ 3 (3) ៤) McMurdo Air Station, ទ្វីប​អង់តាកទិក 4 (3) ៥) Narsarsuaq Airport, ហ្គ្រីនឡែន 5 (2) ៦) MCAS Futenma, ប្រទេសជប៉ុន 6 ៧) Damascus International Airport, ប្រទេសស៊ីរី 7 (2) ៨) Paro Airport, ប៊ូតាន់ 8 ៩) Madeira Airport, ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ 9 (2)១០) Barra Airport, ស្កុតឡែន 10 (2) ប្រែសម្រួល៖ តូច​ ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.theactivetimes.com
X
5s