​ទីក្រុង​ ១០​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​បំផុត​ក្នុង​លោក​​ ក្នុង​នោះ​​ទីក្រុង​នៅ​អាស៊ី​​​​ល្អ​បំផុត​​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ខែ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ អំពើ​ភេរវកម្ម​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង​​ជា​ច្រើន​កន្លែង​ជា​ពិសេស​នៅ​ទ្វីប​អឺរ៉ុប​តែ​ម្ដង។ ​តាម​សារព័ត៌មាន​ The Economist ​​ទីក្រុង​សុវត្ថិភាព​​បំផុត​កំពូល​បី​ក្នុង​លោក​ គឺ​សុទ្ធ​តែ​ស្ថិត​នៅ​ទ្វីប​អាស៊ី​ចំណែក​អឺរ៉ុប​វិញ​មាន​តែ​ទីក្រុង​បី​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ចាត់​ទុក​ថា​​ ​មាន​សុវត្ថិភាព​ល្អ។ ​ការ​ផ្ដល់​ចំណាត់​ថ្នាក់​​លើ​សុវត្ថិភាព​ល្អ​បំផុត​ក្នុង​លោក​ ​គឺ​ធ្វើ​ឡើង​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​​សន្ទស្សន៍​​ទីក្រុង​សុវត្ថិភាព​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៥​ (Safe Cities Index 2015) ​​ដោយ​ទស្សនាវដ្ដី​មួយ​​ដើម្បី​វិភាគ​ទៅ​លើ​សុវត្ថិភាព​នៅ​ទីក្រុង​ចំនួន​ ៥០​ដោយ​ប្រើ​ទិន្នន័យ​​ទាំង​បែប​គុណភាព​ និង​បរិមាណ​ (qualitative and quantitative data)៕​ ដោយ៖ រតនៈវិភូ​
X
5s