សៀវភៅ​ ៤២​ក្បាល​​ដែល​លោក​អ្នក​គួរ​អាន​ឱ្យ​បាន​មុន​ពេល​​ស្លាប់​​​​ស្រប​ពេល​ដែល​មាន​ការ​ប្រារឰ​ទិវា​សៀវភៅ​ពិភពលោក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​គេហទំព័រ​ The Independent ​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​បាន​បញ្ចេញ​សៀវភៅ​ប្រលោម​លោក​ ៤២​ក្បាល​ដែល​​មិត្ត​​អ្នក​អាន​គួរ​អាន​មុន​​ឱ្យ​បាន​មុន​ពេល​ស្លាប់។ ​សៀវភៅ​ទាំង​ នោះ​គឺ៖ ១) The Wind in the Willows by Kenneth Grahame​ ២) The Sun Also Rises by Ernest Hemingway​ ៣) Naïve. Super by Erland Loe ៤) The Kite Runner by Khaled Hosseini ៥) All Who Go Do Not Return by Shulem Deen ៦) Lolita by Vladimir Nabokov ៧) Captain Corelli's Mandolin by Louis de Bernieres ៨)The Art of Fielding by Chad Harbach ៩) Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll ១០) Requiem for a Dream by Hubert Selby Jr ១១) The Great Gatsby by F Scott Fitzgerald ១២) Vanity Fair by William Thackery ១៣) Infinite Jest by David Foster Wallace ១៤) The Hobbit by JRR Tolkien ១៥) To Kill a Mockingbird by Harper Lee ១៦) The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde ១៧) The Color Purple by Alice Walker ១៨) Lake Wobegon Days by Garrison Keillor ១៩) Catch 22 by Joseph Heller ២០) Middlemarch by George Eliot ២១) The Golden Notebook by Doris Lessing ២២) The Age of Innocence by Edith Wharton ២៣) The Stand by Stephen King ២៤) The Help by Kathryn Stockett ២៥) The Prophet by Kahlil Gibran ២៦) The Road by Cormac McCarthy ២៧) Rebecca by Daphne Du Maurier ២៨) The Bluest Eye by Toni Morrison ២៩) For Whom the Bell Tolls by Ernest Hemingway ៣០) The Catcher in the Rye by JD Salinger ៣១) Women in Love by DH Lawrence ៣២) Norwegian Wood by Haruki Murakami ៣៣) Miss Wyoming by Douglas Coupland ៣៤) On the Road by Jack Kerouac ៣៥) The Silmarillion by JRR Tolkien ៣៦) Pride and Prejudice by Jane Austen ៣៧) The Beach by Alex Garland ៣៨) The Virgin Suicides by Jeffrey Eugenides ៣៩) Bobby Brewster by HE Todd ៤០) The Grapes of Wrath by John Steinbeck ៤១) Far From the Madding Crowd by Thomas Hardy ៤២) The Bad Girl by Mario Vargas Llosa៕
X
5s