រឿង​៥​យ៉ាង​នឹង​កើតឡើង​ក្នុង​ជីវិត​ ​​នៅ​ពេល​ឈាន​ដល់​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ​ពេលអ្នកនៅក្នុង២០ឆ្នាំ អ្នកប្រហែលមានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកចង់ធ្វើពេលអ្នកមានអាយុ៣០ឆ្នាំ។ នៅពេលឈានដល់់វ័យ៣០ហើយ នោះអ្នកនឹងទទួលអារម្មណ៍ថា មានរឿងជាច្រើនបានផ្លាស់ប្តូរក្នុងជីវិតរបស់អ្នក៖ ១) អ្នកមានអារម្មណ៏ឈឺក្បាលក្រោយទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង ៖ ពេលអ្នកនៅវ័យ២០ឆ្នាំ អ្នកអួតថាអ្នកមិនឈឺក្បាលទេក្រោយការផឹកស្រា។  អ្នកអាចផឹកពីរបីថ្ងៃជាប់គ្នា។ ប៉ុន្តែ អ្នកត្រូវលាហើយចំពោះរឿងទាំងនេះនៅពេលឈានដល់វ័យជាង៣០ឆ្នាំ  ព្រោះនឹងមានអារម្មណ៏ថាឈឺក្បាលខ្លាំងក្រោយការផឹក។ ២) អ្នកមិនអាចដើរលេងយប់ទៀតផ្តេសផ្តាសទៀតទេ៖ ពីមុន អ្នកប្រហែលរៀនផឹកស្រា ទិញស្រាថ្លៃៗ និងដើរលេងទល់ភ្លឺជាមួយមិត្តភ័ក្តិ។ ប៉ុន្តែនៅពេលឈានដល់វ័យជាង៣០ហើយ គឺអ្វីៗត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរជាពិសេសទម្លាប់មិនល្អពីមុន ព្រោះវ័យនេះគឺជាវ័យដែលត្រូវគិតពិចារណាច្រើន ដើម្បីសាងអនាគត់ដ៏ល្អមួយ។ ៣) អ្នកមិនអាចញុាំរបស់ផ្តេសផ្តាសដូចពីមុនទៀតទេ ៖ កាលនៅក្មេង អ្នកអាចញុាំអីក៏បានគ្រប់ពេលវេលា ហើយមិនឡើងទម្ងន់ដែរ។ តែពេលនេះគឺខុសគ្នា អ្នកងាយឡើងគីឡូណាស់។ ដូច្នេះហើយ អ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំណីដែលអ្នកពិសារ។ ៤) ស្នាមជ្រួញគ្រប់ទីកន្លែង ៖ អ្នកមិនដែលខ្វល់រឿងស្នាមជ្រួញលើមុខរបស់អ្នកទេ រហូតដល់ពេលមួយដែរមានលើមុខរបស់អ្នកនោះ។ វាមិនធ្វើអោយអ្នកអាក្រក់ទេ តែវាជាសញ្ញាមួយដែលប្រាប់ថាអ្នកចាស់ហើយ។ ៥) ចាប់ផ្តើមមានសក់ស ៖ កាលនៅក្មេង អ្នកអាចត្រឹមមានសក់សពីរ ឬ បីសរសៃ ហើយគ្រាន់តែដកវាចោលគឺជាការស្រេច។ តែពេលអាយុ៣០ សក់សមានលើស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង។ ការដកសក់សមិនមែនជាជម្រើសទៀតទេ៕ ប្រែសម្រួល៖ អឺុងមួយយូ ប្រភព ៖ www.lifehack.org      
X
5s