ជីវិត​

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា ពី​កវី​កំណាព្យ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​រូប​ប្រចាំ​សតវត្ស​ទី​២០ លោក T. S. Eliot

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា ពី​កវី​កំណាព្យ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​រូប​ប្រចាំ​សតវត្ស​ទី​២០ លោក T. S. Eliot ដែល​លោក​ក៏​ជា​អ្នក​និពន្ធ អ្នក​ចេញផ្សាយ អ្នក​សរសេរ​រឿង​ល្ខោន អ្នក​វិភ...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១១ឃ្លា​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​កំប្លែង​ចាប់អារម្មណ៍​និង​ស៊ីជម្រៅ​របស់​កវី​កំណាព្យ​​អាមេរិក​លោក Robert Frost

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ចំនួន​១១ឃ្លា​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​កំប្លែង​ចាប់អារម្មណ៍​និង​បង្កប់​នូវ​អត្ថន័យ​ស៊ីជម្រៅ​របស់​កវី​កំណាព្យ​របស់​អាមេរិក​លោក Robert Frost:

&...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​បង្រៀន​អ្នក​ឲ្យ​ចេះ​រស់នៅ​ប្រឈមមុខ​នឹង​ការ​ពិត​នៃ​ជីវិត

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​បង្រៀន​អ្នក​ឲ្យ​ចេះ​រស់នៅ​ប្រឈមមុខ​នឹង​ការ​ពិត​នៃ​ជីវិត:

...

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​៩ឃ្លា​របស់​លោក Henry Wadsworth Longfellow ដែល​ជា​កវី​កំណាព្យ​ជនជាតិ​អាមេរិកមួយរូប

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​៩ឃ្លា​របស់​លោក Henry Wadsworth Longfellow ដែល​ជា​កវី​កំណាព្យ​ជនជាតិ​អាមេរិក​ដែល​បាន​រស់នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​១៨០៧​ដល់​ឆ្នាំ​១៨៨២:

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៨ឃ្លា​ពី​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​​បែប​​ភ័យ​រន្ធត់​និង​ស្រមើស្រមៃ The Call of Cthulhu លោក H. P. Lovecraft

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៨ឃ្លា​ពី​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​​បែប​​ភ័យ​រន្ធត់​និង​ស្រមើស្រមៃ​ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា The Call of Cthulhu លោក H. P. Lovecraft:

...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់​កវី​កំណាព្យ​និង​អ្នក​ការទូត​របស់​សាធារណរដ្ឋ​ឈីលី លោក Pablo Neruda

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់​កវី​កំណាព្យ​និង​អ្នក​ការទូត​របស់​សាធារណរដ្ឋ​ឈីលី លោក Pablo Neruda ហើយ​ក៏​ជា​អ្នក​នយោបាយ​មួយ​រូប​ដែល​បាន​ជាប់​ពានរង្វាន់​ណូបែល​ផ្នែក​អក...

ឃ្លាំង​គំនិត

គតិ​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​បាត់បង់​ភាព​ប្រាកដប្រជា​របស់​អ្នក​ចំពោះ​ការ​យល់ឃើញ​និង​ជំនឿ​របស់​អ្នក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិ​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​បាត់បង់​ភាព​ប្រាកដប្រជា​របស់​អ្នក​ចំពោះ​ការ​យល់ឃើញ​និង​ជំនឿ​របស់​អ្នក:

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​៦ឃ្លា​ពី​បុគ្គល​ដែល​មាន​បញ្ញា​ស៊ីជម្រៅ​ទៅលើ​អត្ថិភាព​របស់​មនុស្ស

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ចំនួន​៦ឃ្លា​ពី​បុគ្គល​ដែល​មាន​បញ្ញា​ស៊ីជម្រៅ​ទៅលើ​អត្ថិភាព​របស់​មនុស្ស:

...

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ​ល្បីៗ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ចំនួន​៥ឃ្លា ដែល​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ​ល្បីៗ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ:

១)

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​និយាយ​ពី​ចំណុច​ដ៏​គួរឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​មួយ​ចំនួន​អំពី​ជីវិត

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​និយាយ​ពី​ចំណុច​ដ៏​គួរឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​មួយ​ចំនួន​អំពី​ជីវិត:

 

១) «បន្ត​អាន​សៀវភៅ ប៉ុន...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​បុគ្គល​ដែល​មាន​សមិទ្ធផល​ក្នុង​ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​បុគ្គល​ដែល​មាន​សមិទ្ធផល​ក្នុង​ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រ:

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​យក​ទៅ​រិះគិត​ពី​បុគ្គល​ដ៏​មាន​បញ្ញា​ទាំងនេះ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​យក​ទៅ​រិះគិត​ពី​បុគ្គល​ដ៏​មាន​បញ្ញា​ទាំងនេះ:

 

១) «បុគ្គល​ដែល​ដឹង​ចម្លើយ​ទាំង...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៧ឃ្លា​ពីទស្សនវិទូ​​​បារាំងលោក Henri Bergson ​ដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់​ណូបែល​ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រមួយរូប

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៧ឃ្លា​ពី Henri Bergson ដែល​ជា​ទស្សនវិទូ​មួយ​រូប​របស់​បារាំង ដែល​ត្រូវបាន​ប្រគល់​ពានរង្វាន់​ណូបែល​ផ្នែក​អក្សរស...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​បង្កប់​នូវ​អាថ៌កំបាំង​អំពី​មនុស្ស​យើង​ម្នាក់ៗ ធម្មជាតិ និង​ការពិត

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​បង្កប់​នូវ​អាថ៌កំបាំង​អំពី​មនុស្ស​យើង​ម្នាក់ៗ ធម្មជាតិ និង​ការពិត:

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​៨ឃ្លា​ពី​គ្រូបង្រៀន​ផ្នែក​ចិត្ត​វិញ្ញាណ​នៃ​សតវត្ស​ទី២០ លោក G. I. Gurdjieff

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​៨ឃ្លា​ពី​គ្រូបង្រៀន​ផ្នែក​ចិត្ត​វិញ្ញាណ​នៃ​សតវត្ស​ទី ២០ G. I. Gurdjieff ដែល​មាន​ដើមកំណើត​ពី​សាធារណរដ្ឋ​អាមេនី:

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​ ១០ឃ្លា​របស់​លោក Gary Zukav ម្ចាស់សៀវភៅជាប់​ពានរង្វាន់​សៀវភៅ​ជាតិ​របស់​អាមេរិក The Dancing Wu Li Masters

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ចំនួន ​១០ឃ្លា​របស់​គ្រូបង្រៀន​ផ្នែក​ចិត្ត​វិញ្ញាណ​របស់​អាមេរិក លោក Gary Zukav ដែល​សៀវភៅ​ដំបូង​បង្អស់​របស់​គាត់ The Dancing Wu Li Masters បាន​ជាប់​ពានរង្...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន ​១០ឃ្លា​របស់​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្របែបប្រឌិត​ The Scarlet Letter លោក Nathaniel Hawthorne

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់​អ្នក​និពន្ធ​ប្រលោមលោក​អាមេរិក​លោក Nathaniel Hawthorne ដែល​ស្នាដៃ​របស់​គាត់​ច្រើនតែ​ផ្ដោត​ទៅលើ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្រមសីលធម៌ និង​ស...

ឃ្លាំង​គំនិត

គតិ​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​សញ្ជឹងគិត​និង​ចោទសួរ​ខ្លួនឯង

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គតិ​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​សញ្ជឹងគិត​និង​ចោទសួរ​ខ្លួនឯង:

 

១) «ថ្នាំ​ព្យាបាល​ធ្ងន់ធ្ងរ​អាក្រក់​ជាង​ជំងឺ​ទៅ...

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់ Virginia Woolf ដែល​ជា​កវីនិពន្ធ​អង់គ្លេស​ដ៏​ល្បីល្បាញ​មួយ​រូប​នៃ​សតវត្ស​ទី​២០

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់ Virginia Woolf ដែល​ជា​កវីនិពន្ធ​អង់គ្លេស​ដ៏​ល្បីល្បាញ​មួយ​រូប​នៃ​សតវត្ស​ទី​២០៖

១) «ភ្នែក...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន ​១០ឃ្លា​របស់ Stephen King ដែល​ជា​អ្នក​និពន្ធ​រឿងប្រឌិតនិងរឿងបែបរន្ធត់មួយ​រូប​របស់​អាមេរិក​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់លោក Stephen Kingអ្នក​និពន្ធ​មួយ​រូប​របស់​អាមេរិក​ដែល​ធ្លាប់​បាន​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ជាច្រើន និង​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រសិទ្ធ​នាម​ឲ្យ​ថា «ស្...

X
5s