ទស្សន​ចំនួន​ ៧ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​រិះគិត​ដើម្បី​ស្វែងយល់​ពី​ខ្លឹមសារ​ស៊ីជម្រៅ​របស់​វា​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​៨ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​រិះគិត​ដើម្បី​ស្វែងយល់​ពី​ខ្លឹមសារ​ស៊ីជម្រៅ​របស់​វា:

 

១) «កុំ​ចង់​ឲ្យ​អ្វីៗ​បើក​រនាំង​បាំង​មុខ​របស់​ពួកវា។ ចូរ​បើក​រនាំង​បាំង​មុខ​របស់​ខ្លួនឯង ហើយ​អ្វីៗ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បើក​បង្ហាញ​ឡើង។» Mikhail Naimy

 

២) «ចូរ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ថា​អ្នក​មិន​ទុក​ដាក់​ជីវិត​ដ៏​មាន​តម្លៃ​របស់​អ្នក​ថោក​ពេក​រហូត​ស្មើនឹង​មាស​នោះ​ឡើយ។» Mikhail Naimy

 

៣) «តើ​ខ្ញុំ​គឺជា​នរណា ? តើ​ខ្ញុំ​ចូល​មក​កាន់​លោក​នេះ​តាម​របៀប​ណា ? ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ខ្ញុំ​មិន​ត្រូវ​បាន​ពិភាក្សា​ជាមួយ ?» Soren Kierkegaard

 

៤) «អ្វី​ដែល​មនុស្ស​កំសាក​ភ័យខ្លាច​បំផុត​គឺជា​ការ​សម្រេចចិត្ត។» Soren Kierkegaard

 

៥) «មនុស្ស​ភាគច្រើន​បាន​ដេញ​តាម​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​ជាមួយ​នឹង​ការ​បន្ទាន់​ស្ទើរតែ​ដក​ខ្យល់​មិន​ទាន់​រហូត​ទាល់តែ​ពួកគេ​បាន​ទៅ​ហួស​រំលង​វា។» Soren Kierkegaard

 

៦) «គំនិត​អាច​ដឹកនាំ​ពិភពលោក​ឬ​ក៏​បោះ​វា​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ភាព​ច្របូកច្របល់។» Auguste Comte

 

៧) «អាច​សម្លឹង​ថយក្រោយ​មើល​ជីវិត​របស់​ខ្លួន​ទាំង​រីករាយ គឺជា​ការ​ដែល​បាន​រស់នៅ​ពីរ​ដង។» Khalil Gibran

ដោយ៖ ស្រីពៅ

អត្ថបទទាក់ទង៖ ប្រយោគ​ចំនួន​១០ឃ្លា​របស់ Virginia Woolf ដែល​ជា​កវីនិពន្ធ​អង់គ្លេស​ដ៏​ល្បីល្បាញ​មួយ​រូប​នៃ​សតវត្ស​ទី​២០

X
5s