កំពូល​មនុស្ស​ជោគជ័យ​ផ្នែក​អាជីវកម្ម​ ​១០​​រូប​​ដែល​ក្រោក​ពី​ដំណេក​តាំង​ពី​មាន់​​រងាវ​ការក្រោកពីដំណេកតាំងពីព្រលឹមស្រាងៗ ហាក់ដូចជារឿងដ៏ពិបាកសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន។ ប៉ុន្តែមនុស្សដែលជោគជ័យក្នុងពិភពលោកភាគច្រើន ពួកគេមិនល្មោភក្នុងការសម្រាកនោះទេ។ ពួកគេទាំងនោះរួមមាន៖

១) ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Apple លោកTim Cook ៖ លោកតែងតែក្រោកពីដំណេកម៉ោង៣និង៤៥នាទីយប់ជានិច្ច បន្ទាប់មកលោកត្រូវទៅពិនិត្យអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក។

ប្រភព៖www.sokratis.it ប្រភព៖www.sokratis.it

២) លោកស្រី Michelle Obama

លោកស្រី ក្រោកពីដំណេកនៅម៉ោង៤និង៣០នាទីព្រលឹមដើម្បីធ្វើការហាត់ប្រាណ ព្រោះលោកស្រីនិយាយថា៖ «បើខ្ញុំមិនក្រោកឱ្យលឿនហើយធ្វើការហាត់ប្រាណទេ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវជាស្រួលខ្លួនទេ។»

ប្រភព៖thelibertarianrepublic.com ប្រភព៖thelibertarianrepublic.com

៣) លោក Tim Armstrong ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន AOL

លោកតែងតែក្រោកពីដំណេកម៉ោង៥ព្រលឹម។ លោកក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីធ្វើការហាត់ប្រាណ អានសៀវភៅ និងដើរស្រូបយកខ្យល់អាកាសជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់។

ប្រភព៖www.bloomberg.com ប្រភព៖www.bloomberg.com

៤)លោកស្រី Ursula Burns ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Xerox

លោកស្រី ក្រោកពីដំណេកនៅម៉ោង៥និង១៥នាទីព្រលឹម ដើម្បីហាត់ប្រាណ ។

ប្រភព៖newyork.alumclub.mit.edu ប្រភព៖newyork.alumclub.mit.edu

៥) លោក Jeff Immelt ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន GE

លោកតែងតែក្រោកពីដំណេកម៉ោង៥និង៣០នាទីព្រលឹមដើម្បីហាត់ប្រាណ ជួយសម្រួលដល់បេះដូងរបស់លោក។

ប្រភព៖www.washingtontimes.com ប្រភព៖www.washingtontimes.com

៦) លោកស្រី Indra Nooyi ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន PepsiCo

លោកតែងតែក្រោកពីដំណេកម៉ោង៤ព្រលឹម ហើយទៅដល់កន្លែងធ្វើការមិនដែលយូរជាងម៉ោង៧ព្រឹកនោះទេ។

ប្រភព៖www.storypick.com ប្រភព៖www.storypick.com

៧) លោកនាយក Dan Lee របស់ក្រុមហ៊ុន NextDesk

លោកក្រោកពីដំណេកម៉ោងម៉ោង៣និង៣០នាទីយប់ ហើយលោកតែងតែពិសាទឹក២លីត្រនិងកាហ្វេ២ពែងជាប្រចាំនៅពេលក្រោកពីដំណេក។

ប្រភព៖www.bizjournals.com ប្រភព៖www.bizjournals.com

៨) លោក Jack Dorsey ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Twitterនិង Square

លោកក្រោកពីដំណេកម៉ោងម៉ោង៥និង៣០នាទីដើម្បីធ្វើការសមាធិអារម្មណ៍។

ប្រភព៖www.forbes.com ប្រភព៖www.forbes.com

៩) លោកSergio Marchionne ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនFiat Chrysler

លោកតែងតែក្រោកពីដំណេកម៉ោង៣និង៣០នាទីយប់។

ប្រភព៖www.cbc.ca ប្រភព៖www.cbc.ca

១០) លោកKevin O'Leary ជាអ្នកវិនិយោគនៅក្រុមហ៊ុនShark Tank

លោកតែងតែក្រោកពីដំណេកម៉ោង៥និង៤៥នាទីព្រលឹម៕

ប្រភព៖www.newstalk1010.com ប្រភព៖www.newstalk1010.com

ប្រែសម្រួល៖ ព្រំ សុវណ្ណកណ្ណិកា

ប្រភព៖ www.businessinsider.com

X
5s