បាក់​ទឹក​ចិត្ត​មែន​ទេ​? ​សួរ​ខ្លួន​ឯង​​សំនួរទាំង​បី​​នេះ​ អ្នក​នឹង​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ឡើង​វិញ​ថ្ងៃខ្លះ អ្នកមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលព្រឹក តែនៅពេលខ្លះ អ្នកគិតចុះគិតឡើងក៏មានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយ ដែលជាហេតុនាំអោយអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អ បាក់ទឹកចិត្ត មិនចង់ធ្វើអ្វីជាដើម។ បើអ្នកជួបរឿងបែបនេះ ចូរអ្នកសួរខ្លួនឯង៣ សំនួរខាងក្រោមនេះ៖ ១) បើសិនជាខ្ញុំមានពេលតែពាក់កណ្ដាលនៅថ្ងៃនេះ តើខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វី? ២) តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បី មានអារម្មណ៍ល្អដែលនាំអោយខ្ញុំអាចសម្រេចកិច្ចការបានច្រើន? ៣) តើហេតុអ្វីបានខ្ញុំកំពុងធ្វើរឿងនេះ? ប្រែសម្រួល៖ អ៊ឹង មួយយួ ប្រភព៖ www.success.com
X
5s