មាន​ក្រុម​ភេរវកម្ម​មួយ​​ខ្លាំង​ និង​សាហាវ​ជាង​ក្រុម​ ISIS ​ទៅ​ទៀត​​យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលត្រូវបានដកស្រង់យកមកចុះ ផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអង់គ្លេស The Independent បានឱ្យដឹងថា ក្រុមភេរវកម្ម Boko Haram បានវ៉ាដាច់ក្រុមភេរវកម្ម ISIS ក្លាយជាក្រុមភេរវកម្មដែលសាហាវបំផុតក្នុងលោក។ ក្រុមភេរវកម្មដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានេះ បានទទួលខុសត្រូវលើការសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ ៦៦៤៤នាក់នៅឆ្នាំ២០១៤។ ដោយឡែក ក្រុម ISIS ទទួលខុសត្រូវលើការសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ តែ ៦០៧៣នាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ដោយឡែក ក្រុមនេះក៏បានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋឥស្លាមផងដែរ៕
X
5s