បើ​អ្នក​បាញ់​កាំភ្លើង​នៅ​ក្នុង​ស្ថាន​អវកាស​​ដឹង​ថា​​មាន​អ្វី​កើត​ឡើង​ទេ?​នៅក្នុងស្ថានវកាស ចំណុចខុសគ្នាធំដែលមនុស្សភាគច្រើនដឹងខុសពីនៅផែនដី គឺនៅទីនោះគ្មានទំនាញផែនដីទេ។ នៅពេលដែលអ្នកបាញ់កាំភ្លើងមិនថា កាំភ្លើងខ្លី ឬកាំភ្លើងវែងទេ គឺចំណុចដែលអ្នកត្រូវដឹងនោះគឺ៖ ១) គ្មានឭសំឡេងផ្ទុះដូចនៅលើផែនដីនោះទេ ២) យោងតាមច្បាប់ទីបីរបស់ ញូរតុន ដែលនិយាយពី ច្បាប់នៃការបំឡាស់ទី៖ ប្រសិនបើអ្នកបាញ់ទៅកាន់ទីតាំងណាមួយនោះ កម្លាំងនៃគ្រាប់កាំភ្លើងនោះនឹងរត់មករកអ្នកបាញ់ពីខាងក្រោយខ្នងនោះវិញ។ ចំណុចមួយទៀតនោះ គឺថា កម្លាំងកាំភ្លើងនឹងធ្វើអ្នកបាញ់ធាក់ថយមកក្រោយវិញ។គ្រាប់កាំភ្លើងកាន់តែធ្ងន់ គឺចលនានៃបំឡាស់ទីកាន់តែយឺតដូច្នេះបើអ្នកបាញ់មានចលនាលឿន អាចគេចផុតពីគ្រាប់បាន៕ ដោយ៖ រតនៈវិភូ
X
5s