​តើ​នឹង​មាន​អ្វី​កើត​ឡើង​​លើ​ខួរក្បាល​របស់​អ្នក ​ប្រសិន​បើ​​មើល​ភាពយន្ត​​សិច​ម្ដង​ក្នុង​មួយ​សប្ដាហ៍? ​​​​យោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលសារព័ត៌មានអង់គ្លេស The Independent បានចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានឱ្យដឹងថា អ្នកដែលមើលភាពយន្តសិចច្រើនជាងម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ គឺកាន់តែមានជំនឿលើសាសនាខ្លាំងឡើងៗ ។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Samuel Perry អ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះ បានវិភាគទៅលើទិន្នន័យពីជនជាតិអាមេរិកប្រមាណ ១៣០០នាក់ដែលលោកបានតាមដានអស់ពេល ៦ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុថា «ការទស្សនាភាពយន្តសិចមានផលប៉ះពាល់ដល់ជំនឿសាសនាយ៉ាងណា»។ តាមការអង្កេតរបស់លោក គឺថា ៖«អ្នកដែលមើលរឿងសិចញឹកញាប់បំផុត គឺកាន់តែមានជំនឿសាសនាខ្លាំងឡើង ដោយសារតែលោកកត់សម្គាល់ពីចំនួនដងនៃការចូលទៅវិហារ»។ លទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់លោក ត្រូវបានយកមកចុះផ្សាយនៅលើទិនានុប្បវត្តិ Journal of Sex Research។ ការសិក្សាក៏បានបង្ហាញផងដែរថា អ្នកដែលមិនសូវមើលរឿងសិចច្រើន គឺមិនសូវមានជំនឿប៉ុន្មានលើសាសនានោះទេ។ សូមបញ្ជាក់ថា សាសនាដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនេះលើកឡើង គឺសម្ដៅទៅលើសាសនាគ្រិស្ដ។ ដោយឡែក បើតាមការសិក្សាមួយផ្សេងទៀតដែលបានចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំទៅមិញ បង្ហាញផងដែរថា ការមើលរឿងកូនជ្រូកច្រើននឹងធ្វើឱ្យខួរក្បាលរួញ៕
X
5s