សញ្ញា៥យ៉ាងដែលបង្ហាញថា ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​របស់​អ្នក​​អាច​ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រង​គេបាន​តើអ្នកមានអារម្មណ៏ដែរទេថា អ្នកអាចធ្វើការងារធំៗបាន? អ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេ ឬចង់ឱ្យគេគ្រប់គ្រងអ្នក? បើអ្នកស្រមៃចង់ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេ អ្នកគួរត្រៀមខ្លួនឱ្យហើយ។ ខាងក្រោមនេះ ជាសញ្ញាទាំង ៥ដែលបញ្ជាក់ថា អ្នកពិតជាអាចធ្វើជាប្រធានគេបាន។ ១) អ្នកបានបង្ហាញពីភាពដឹកនាំ និងការគ្រប់គ្រង៖ បុគ្គលិករួមក្រុមស្រលាញ់ និងគោរពអ្នក ហើយម៉្យាងវិញទៀត អ្នកតែងតែស្មគ្រ័ចិត្តធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗ ពេលដែលអ្នកបញ្ចប់ការងារអ្វីមួយ។ អ្នកសុខចិត្តធ្វើការងារដែលពិបាក ហើយអ្នកមិនខ្លាច នឹងធ្វើការជាមួយមេធំក្នុងក្រុមហ៊ុនឡើយ។ ២) អ្នកមានភាពម្ចាស់ការ៖ នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមគិតពីពាក្យ "របស់អ្នក" ទៅជា "របស់យើង" នេះជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថា អ្នកបានចំណាយពេល ឬ កម្លាំងញើសឈាមជាច្រើនក្នុងក្រុមហ៊ុន ហើយអ្នកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់។អ្នកក៏មានទំនួលខុសត្រូវជួយបុគ្គលិករួមក្រុមឱ្យជោគជ័យជាមួយគ្នាដែរ។ ៣) អ្នកសម្រេចការងារបានតាមការរំពឹងទុក៖ អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកមិនមែនធ្វើតែការងារដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ឱ្យអ្នកធ្វើនោះទេ អ្នកត្រូវជួយបំពេញការងារតាមការរំពឹងទុករបស់មេរបស់អ្នកទៀតផង។ មិនថាការងារនោះស្រួលឬពិបាកទេ អ្នកត្រូវធ្វើឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព។ ៤) អ្នកជាមនុស្សដែលត្រៀមចាំទប់ទល់នឹងបញ្ហាជាមុន៖ អ្នកគ្រប់គ្រង ឬមេ តែងតែឃើញបញ្ហាមុនពេលដែលវាមកដល់ ហើយព្យាយាមរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយ។ បើសិនជាអ្នកអាចមើលឃើញបញ្ហា អ្នកអាចមើលឃើញពីអនាគត និងមើលបានវែងឆ្ងាយ នោះហើយជាលក្ខខណៈសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំ។ ៥) អ្នកពង្រឹងការគោរព៖ អ្វើដែលមេ ឬ អ្នកគ្រប់គ្រងអាចធ្វើបាន ទៀតនោះគឺពង្រឹងការគោរពរវាងបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុន។ នេះមានន័យថាអ្នកមិនមែនគោរពតែអ្នកធ្វើការជាមួយអ្នកទេ ថែមទាំងគេក៏គោរពអ្នក ហើយស្តាប់អ្នក។ ហើយអ្នកក៏ព្យាយាមឱ្យបុគ្គលិករបស់អ្នកសម្រេចកិច្ចការរួមគ្នាប្រកបដោយភាពជោគេជ័យ៕ ប្រែសម្រួល៖ អឹុង មួយយូ ប្រភព៖ www.cheatsheet.com
X
5s