​កម្រង​គំនិត​សំខាន់ៗ​ ​​ជួយ​​ពញ្ញាក់​ស្មារតី​ឲ្យ​​អ្នក​ស្គាល់​ពី​តម្លៃ​ជីវិត ជាជាង​រស់នៅ​​ដើម្បី​តែ​លុយ​​១) « ជីវិត គឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើអ្នកដទៃ មិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលទេ»។  ----លោក Kevin Kruse ២) «ប្រសិនបើ គ្មានមនុស្សស្រីកើតនៅលើលោកនេះទេ លុយទាំងអស់ដែលមនុស្សខំរកនោះ គឺគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់»។ ----លោក Aristotle Onassis ៣) «គ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនក្រ ដោយសារតែការចែករំលែកដល់អ្នកដទៃនោះទេ»។ ----លោក ស្រី Maya Angelou ៤) «កេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ គឺមានតម្លៃជាងលុយទៅទៀត»។ ----លោកPublilius Syrus ៥) «គួរព្យាយាមក្លាយជាមនុស្សមានតម្លៃ ជាជាងមនុស្សជោគជ័យ»។ ----លោក Albert Einstein
X
5s