សញ្ញា​ដែល​បញ្ជាក់​ថា​ អ្នក​កំពុង​តែ​បំផ្លាញ​សុខភាព​​ខ្លួន​ឯង​ តាម​រយៈ​ការ​ធ្វើ​ការងារ​មិនថានរណាៗនោះទេ នៅពេលដែលពួកគេរវល់ ពួកគេមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍ពីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងនោះទេ គឺគិតតែខំរកលុយ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារជាដើម។ ពួកគេមិនបានដឹងទេ ថា ពួកគេកំពុងបំផ្លាញសុខភាពដោយមិនដឹងខ្លួន ហើយខាងក្រោមនេះ សុទ្ធតែជាសញ្ញាដែលអាចបញ្ជាក់បាន៖ ១) មានជំងឺជាប់ខ្លួន៖ នេះមិនធម្មតានោះទេ ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកមានជំងឺជាប់ខ្លួនបែបនេះ អ្នកគួរតែឆ្លៀតពេលសម្រាកឲ្យបានច្រើន ហើយរកឱកាសក្នុងការពិនិត្យឬ ព្យាបាលជាដើម មិនមែនអង្គុយសម្ងំបែបនេះនោះទេ។ ២) យកការងារមកធ្វើនៅផ្ទះ៖ នេះពិតជាបានបង្ហាញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកមែន តែអ្នកគួរតែបញ្ចប់វា ឬទុកវាសិន ហើយចំណាយពេលវេលានៅផ្ទះជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ក៏ដូចជាយកពេលនេះក្នុងការសម្រាកជាដើម។ ៣) នឿយហត់ជាប្រចាំ៖ នេះជាសញ្ញាមួយដែលប្រាប់ថា អ្នកធ្វើការឥតឈប់ឈរ ហើយអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើគឺរកថ្ងៃវិស្សមកាលទៅកន្លែងទេសចរណ៍នានាដើម្បីសម្រាកកាយក៏ដូចជាលំហែខួរក្បាលផងដែរ។ ៤) លទ្ធផលការងារមិនសូវល្អ៖ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការលើសកម្រិត អ្វីដែលអ្នកទទួលបានមកវីញនោះគឺជាការខកចិត្តច្រើនជាង ដោយសារតែអ្នកមិនសូវបានតាំងអារម្មណ៍ធ្វើការខ្ពស់ប៉ុន្មាននោះទេ ដោយសារតែមានការងារច្រើនដែលត្រូវបំពេញ៕ ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.lifehack.org
X
5s