ប្រទេស​ទាំង​១៥​នាំ​ចេញ​រថយន្ត​ច្រើន​ជាង​គេ​លើ​លោក ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ប្រទេស​ជិត​ខាង​យើង​ផង​ដែរ​​ឡានត្រូវបានស្គាល់ថា ជាផលិតផលដែលនាំចេញធំជាងគេលំដាប់ទី២ លើលោក។ ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកឲ្យកាន់តែដឹងច្បាស់ទៀតថា តើមានប្រទេសណាខ្លះដែលនាំចេញរថយន្តច្រើនជាងគេ៖ ១) ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ( ១៥២,៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក , ២២,៧ភាគរយ) ២) ប្រទេសជប៉ុន ( ៨៦,១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក , ១២,៨ភាគរយ) ៣) សហរដ្ឋអាមេរិក ( ៥៥,៣ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក , ៨,២ភាគរយ) ៤) ប្រទេសកាណាដា (៤៤,៩ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក , ៦,៧ភាគរយ) ៥) ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង (៤១,៩៨ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក , ៦,២ភាគរយ) ៦) ប្រទេសអង់គ្លេស ( ៣៨,៩ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក , ៥,៨ភាគរយ) ៧) ប្រទេសអេស្ប៉ាញ (៣៣,១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក , ៤,៩ភាគរយ) ៨) ប្រទេសម៉ិកស៊ីកូ ( ៣២,៨ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក , ៤,៩ភាគរយ) ៩) ប្រទេសបែលហ្ស៊ិក ( ២៧,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក , ៤,១ភាគរយ) ១០) ប្រទេសបារាំង ( ១៧,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក , ២,៧ភាគរយ) ១១) សាធារណរដ្ឋឆែក ( ១៦,៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក , ២,៥ភាគរយ) ១២) ប្រទេសស្លូវ៉ាគី ( ១៤,១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក , ២,១ភាគរយ) ១៣) ប្រទេសអ៊ីតាលី ( ១៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក , ២,១ភាគរយ) ១៤) ប្រទេសហុងគ្រី ( ១១,២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក , ១,៧ភាគរយ) ១៥) ប្រទេសថៃ ( ៩,៤លានដុល្លារអាមេរិក , ១,៤ភាគរយ) ប្រែសម្រួល៖ ព្រំ សុវណ្ណកណ្ណិកា ប្រភព៖ www.worldstopexports.com
X
5s