ប្រទេស​ទាំង​១៣ដែលនាំ​ចេញស្បែក​ជើង​ស្បែក​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​នៅ​លើ​ពិភព​លោក​ការនាំចេញនូវស្បែកជើងស្បែកទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់មានទំហំប្រហែល ៥៤,៤ ពាន់លានដុល្លារដែលក្នុងនោះ ប្រទេសអាស៊ីហាក់បីដូចជាមានប្រៀបជាងខាងប៉ែកអឺរ៉ុបច្រើនគួរសម។ ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសទាំង១៣ដែលធ្វើការនាំចេញស្បែកជើងស្បែកច្រើនជាងគេនៅទូទាំងពិភពលោក៖ ១) ប្រទេសចិន៖ ១០,៩ ពាន់លានដុល្លារ (២០,១%) ២) ប្រទេសអ៊ីតាលី៖ ៧,៧ ពាន់លានដុល្លារ (១៤,២%) ៣) ប្រទេសវៀតណាម៖ ៦,១ ពាន់លានដុល្លារ(១១,២%) ៤) ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី៖ ២,៧ ពាន់លានដុល្លារ(៥%) ៥) ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់៖ ២,៥ ពាន់លានដុល្លារ(៤,៥%) ៦) ហុងកុង៖ ២,៥ ពាន់លានដុល្លារ(៤,៥%) ៧) ប្រទេសអេស្ប៉ាញ៖ ២,១ ពាន់លានដុល្លារ(៣,៩%) ៨) ប្រទេសប៊ែលហ្សិក៖ ២ ពាន់លានដុល្លារ(៣,៦%) ៩) ប្រទេសឥណ្ឌា៖ ១,៩ ពាន់លានដុល្លារ(៣,៥%) ១០) ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់៖ ១,៨ ពាន់លានដុល្លារ(៣,៤%) ១១) ប្រទេសបារាំង៖ ១,៦ ពាន់លានដុល្លារ(២,៩%) ១២) ប្រទេសហូឡង់៖ ១,៥ ពាន់លានដុល្លារ(២,៧%) ១៣) ចក្រភពអង់គ្លេស៖ ១,២ ពាន់លានដុល្លារ(២,២%)៕ ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.worldstopexports.com
X
5s