ប្រទេស​ទាំង​១៣ដែលនាំ​ចេញស្បែក​ជើង​ស្បែក​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​នៅ​លើ​ពិភព​លោក​ការនាំចេញនូវស្បែកជើងស្បែកទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់មានទំហំប្រហែល ៥៤,៤ ពាន់លានដុល្លារដែលក្នុងនោះ ប្រទេសអាស៊ីហាក់បីដូចជាមានប្រៀបជាងខាងប៉ែកអឺរ៉ុបច្រើនគួរសម។ ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសទាំង១៣ដែលធ្វើការនាំចេញស្បែកជើងស្បែកច្រើនជាងគេនៅទូទាំងពិភពលោក៖

១) ប្រទេសចិន៖ ១០,៩ ពាន់លានដុល្លារ (២០,១%)

២) ប្រទេសអ៊ីតាលី៖ ៧,៧ ពាន់លានដុល្លារ (១៤,២%)

៣) ប្រទេសវៀតណាម៖ ៦,១ ពាន់លានដុល្លារ(១១,២%)

៤) ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី៖ ២,៧ ពាន់លានដុល្លារ(៥%)

៥) ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់៖ ២,៥ ពាន់លានដុល្លារ(៤,៥%)

៦) ហុងកុង៖ ២,៥ ពាន់លានដុល្លារ(៤,៥%)

៧) ប្រទេសអេស្ប៉ាញ៖ ២,១ ពាន់លានដុល្លារ(៣,៩%)

៨) ប្រទេសប៊ែលហ្សិក៖ ២ ពាន់លានដុល្លារ(៣,៦%)

៩) ប្រទេសឥណ្ឌា៖ ១,៩ ពាន់លានដុល្លារ(៣,៥%)

១០) ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់៖ ១,៨ ពាន់លានដុល្លារ(៣,៤%)

១១) ប្រទេសបារាំង៖ ១,៦ ពាន់លានដុល្លារ(២,៩%)

១២) ប្រទេសហូឡង់៖ ១,៥ ពាន់លានដុល្លារ(២,៧%)

១៣) ចក្រភពអង់គ្លេស៖ ១,២ ពាន់លានដុល្លារ(២,២%)៕

ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី

ប្រភព៖ www.worldstopexports.com

 

X
5s