គន្លឹះ​​សាមញ្ញ​ៗ​ទាំង​៤​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ចប់​ការ​ងារ​​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលបញ្ហាបែបនេះ គឺថាពួកគេងាយស្រួល នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយណាស់ តែពួកគេបែរមិនធ្វើការងារនោះឲ្យចប់ចុងចប់ដើម បើនិយាយឲ្យងាយស្រួលទៅ គឺបានន័យថា ពួកគេឆាប់នឹងបោះបង់ការងារចោលពាក់កណ្ដាលទី។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រងាយៗដែលអ្នកអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាន៖ ១) ហាមពន្យារពេល៖ មនុស្សជាច្រើន ចូលចិត្តមើលងាយពេលវេលាដោយពួកគេគិតថាពួកគេមានពេលវេលាច្រើន ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេពន្យារការងារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ រហូតដល់ចុងក្រោយការងារឡើងគរច្រើន ពួកគេក៏សម្រេចបោះបង់វាចោលតែម្ដង ដូចនេះ អ្នកមិនគួរពន្យារពេលធ្វើការងាររបស់អ្នកនោះទេ។ ២) ប្រែការងារធំឲ្យក្លាយជាតូច៖ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវមើលមេរៀនដើម្បីប្រឡង វាមើលទៅហាក់ដូចជារឿងមួយដ៏លំបាក ដោយសារមេរៀនច្រើន។ អ្នកគ្រាន់តែគិត ក៏ខ្ជិលឬឈឺក្បាលបាត់ទៅហើយ តែអ្នកអាចចែកវាទៅជាចំណែកតូចៗ ដោយថ្ងៃនេះមើលផ្នែកប៉ុណ្ណេះ ស្អែកមើលប៉ុណ្ណាទៀត។ ការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើនេះឲ្យអ្នកមិនសូវជាមានសម្ពាធជាមួយនឹងវា។ ៣) កុំព្យាយាមធ្វើការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយ៖ បើអ្នកគិតថាអ្នកមានសមត្ថភាពខ្លាំង អ្នកអាចធ្វើបាន តែជាទូទៅ អ្នកមិនគួរធ្វើការងារច្រើនពេកនោះទេ ព្រោះលទ្ធផលរបស់អ្នកអាចនឹងមិនដូចអ្វីដែលរំពឹងទុក និយាយឱ្យខ្លី អ្នកអាចនឹងធ្វើវាមិនហើយទាំងអស់។ ៤) កំណត់ថ្ងៃបង្ហើយ៖ អ្នកត្រូវតែកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ ថាអ្នកនឹងធ្វើវាឲ្យហើយនៅថ្ងៃណា។ យ៉ាងណាមិញ អ្នកត្រូវគិតគូរឲ្យបានល្អ ដោយមិនឲ្យមានរយៈពេលយូរពេក ឬខ្លីពេកទៅគឺបានហើយ៕ ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.addicted2success.com
X
5s