ប្រទេស​ទាំង​១០​នេះ គឺ​ជា​ប្រទេស​ដែល​នាំ​ចេញ​ក្រដាស​ច្រើន​ជាង​គេ​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ការនាំចេញក្រដាសទាំងអស់មានទឹកប្រាក់សរុប ១៧៨,៨ ពាន់លានដុល្លារនៅអំឡុងឆ្នាំ ២០១៤ ដែលមានកំណើនគួរសមដែលគិតជាភាគរយទៅស្មើនឹង២,២% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១០។ ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសដែលមានការនាំចេញប្រភេទក្រដាសច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោក៖ ១) ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់៖ ២២,៥ ពាន់ដុល្លារ ២) ប្រទេសចិន៖ ១៧,៨ពាន់លានដុល្លារ ៣) សហរដ្ឋអាមេរិក ៖ ១៦,៣ពាន់លានដុល្លារ ៤) ប្រទេសស្វីស៖ ១០,២ពាន់លានដុល្លារ ៥) ប្រទេសហ្វាំងឡង់៖ ៩,៤ពាន់លានដុល្លារ ៦) ប្រទេសកាណាដា៖ ៨,៦ពាន់លានដុល្លារ ៧) ប្រទេសអ៊ីតាលី៖ ៧,៩ពាន់លានដុល្លារ ៨) ប្រទេសបារាំង៖ ៧,២ពាន់លានដុល្លារ ៩) ប្រទេសហូឡង់៖ ៥,៥ពាន់លានដុល្លារ ១០) ប្រទេសអូទ្រីស៖ ៥,៤ពាន់លានដុល្លារ៕ ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.worldstopexport.com
X
5s