សំណួរ​ទាំង​៤​ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​សួរ​ខ្លួន​ឯង​នៅ​ពេល​មាន​ឱកាស​ថ្មី​មក​ម្ដងៗ​ឱកាសមិនមានចេះតែមានរហូតនោះទេ គឺអ្នកខ្លួនឯងដែលត្រូវបង្កើតឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯង យ៉ាងណានៅពេលដែលឱកាសបានមកដល់ហើយ តើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណា? តើគួរតែទទួល ឬបណ្ដោយឲ្យវាហួសទៅបាត់។ ទាំងអស់នេះគឺជាសំណួរខ្លះៗ ដែលអ្នកអាចយកទៅសួរខ្លួនឯង ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមួយនេះ៖ ១) វាត្រូវនឹងគោលដៅរបស់អ្នកទេ៖ នេះគឺជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលគិតថា ឲ្យតែមានឱកាសថ្មីមកដល់ហើយវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកមានតែបន្តិច អ្នកនឹងទទួលយកវាភ្លាម ដោយមិនសូវបានគិតវែងឆ្ងាយអីណាស់ណាទេ។ យ៉ាងណាមិញ អ្នកគួរតែគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់ថា ឱកាសថ្មីមួយនោះ នឹងជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកដែរឬទេ? ២) ដោយសារតែវាមានភាពងាយស្រួលជាងមុនឬ៖ តើធ្វើការងារងាយស្រួលៗបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកមានភាពរីកចម្រើនដែរឬមួយក៏អត់ទេ? ទោះបីវាមើលទៅហាក់បីដូចជាស្រួលមែន តែអ្នកនឹងមិនងាយមានបទពិសោធន៍ថ្មីៗនោះទេ។ ៣) អ្វីខ្លះដែលទាក់ទាញអ្នកក្នុងការចាប់យកវា៖ នៅពេលដែលចាប់យកឱកាសថ្មីរឹតតែច្រើន អ្នកនឹងត្រូវតែបោះបង់ឱកាសចាស់ខ្លះៗ។ ដូចនេះ អ្នកក៏គួរតែសួរខ្លួនឯងដែរ ថាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកហ៊ានលះបង់អ្វីដែលអ្នកមាន ហើយទៅរកឱកាសថ្មីនោះវិញ។ ៤) នេះជាពេលត្រឹមត្រូវហើយមែនទេ៖ គ្រប់ឱកាសទាំងអស់មិនមែនមកចំពេលត្រឹមត្រូវរហូតនោះទេ ដូចនេះអ្នកក៏គួរតែមើលផងដែរ ថាអ្នកកំពុងតែនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណា ហើយឱកាសនេះមកចំពេលហើយឬមួយយ៉ាងណា ហើយបើពេលមិនស័ក្ដិសមអ្នកក៏មិនគួរទទួលយកវានោះដែរ៕ ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.addicted2success.com
X
5s