រូបថត​មាន​ចលនា​ពីរ​​សន្លឹក​ អ្នក​នឹង​យល់​ថា​​​តើ​​យន្តហោះ ​MH17 ​​ត្រូវ​មីស៊ីល​ Buk ​​បាញ់​ដូច​ម្ដេច​​គេនៅចាំមិនភ្លេចទេថា កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ពីរឆ្នាំមុន គឺយន្តហោះ MH17 ត្រូវបានគេអះអាងថា ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយមីស៊ីល Buk ដែលបណ្ដាលឱ្យមនុស្ស ២៩៨នាក់មកពីប្រទេសចំនួន ១១បានស្លាប់។ របាយការណ៍ពីគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពហុឡង់ដ៍ អះអាងថា យន្តហោះនេះគឺពិតជាត្រូវបានបាញ់ធ្លាក់ដោយមីស៊ីល Buk ពិតប្រាកដមែន៕ [video width="828" height="426" mp4="https://www.bizkhmer.com/storage/uploads/2016/07/c25a4317-85b9-4418-b73d-b8569de78141.mp4"][/video] [video width="828" height="426" mp4="https://www.bizkhmer.com/storage/uploads/2016/07/493efc57-7c02-4984-80ba-c7c680e74b3e.mp4"][/video]
X
5s