ការ​សិក្សា៖ ពេល​វេលា​នៅ​ម្នាក់​ឯង​ជា​ពេល​វេលា​ល្អ​បំផុត​ពាក្យថា នៅម្នាក់ឯងមិនប្រាកដថា អ្នកកំពុងតែឯកោអីនោះទេ តែវាគឺជាពេលវេលាមួយដែលជួយធ្វើឲ្យចេះប្រមូលយកកម្លាំង បន្ទាប់ពីការហត់នឿយរួចមក។ អ្នករវល់សឹងតែរាល់ថ្ងៃ ហើយនៅថ្ងៃណាមួយដែលអ្នកតាំងចិត្តចង់នៅម្នាក់ឯងដើម្បីសម្រាក ថ្ងៃនោះហើយគឺជាថ្ងៃដែលស្ងប់ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។ ការសម្រាកនៅម្នាក់ឯងនេះផងដែរ ក៏ជំរុញឲ្យអ្នកបង្កើនភាពច្នៃប្រឌិត ក៏ដូចជាការតាំងចិត្តព្រោះថាគ្មានការរំខានពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនោះទេ។ បន្ថែមពីលើនោះទៅទៀត អ្នកនឹងចំណាយពេលតិចក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួន និងមានសេរីភាពល្អទៀតផង៕ ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.lifehack.org
X
5s